بررسی اثر جلبک Sargassum ilicifolium بر یک رقم گندم نان T.aestivum در خوزستان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA07_044

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

Abstract:

در حال حاضر دغدغه ی کشاورزان سطح جهان افزایش میزان تولید و عملکرد محصولات کشاورزیست تا بتواند پاسخگوینیاز روز افزون جهانی باشد. راه حل ارائه شده استفاده از کود های شیمیایی بود که نتیجه ی مثبتی در بر داشت اما ازطرفی دیگر سبب تخریب محیط زیست و آسیب به سلامت موجودات زنده شده است. بنا براین بهترین راه حل استفاده ازکود های زیستی به عنوان مکمل کود های شیمیایی است تا بتوان میزان مصرف کود های شیمیایی را کاهش داد.بنابراین در این مقاله در صدد استفاده از عصاره ی آبی جلبک S.ilicifolium با هدف بررسی تاثیر آن بر گندم نانT.aestivum رقم سارنگ برآمدیم. پس از بررسی شاخص های رشد و عملکرد در این گندم، مشاهده شد که غلظت۱۰۰% این عصاره تاثیر مثبتی بر رشد و عملکرد این گندم داشته و بنابراین میتواند به عنوان یک کود ارگانیک پیشنهادمناسبی برای استفاده در کنار کود شیمیایی باشد.

Authors

پگاه اسکندرپورخرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی، دانشکده علوم، دا نشگاه خوارزمی، کرج، ایران

اعظم سلیمی

دانشیار گروه آموزشی علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

سیدمنصور سیدنژاد

استاد گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه چمران اهواز، ایران

عبدالعلی گیلانی

استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، اهواز، ایران