آموزش و پژوهش در دانشگاه و مدارس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_096

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

در رابطه با موضوع آموزش و پژوهش در دانشگاه ها و مدارس و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم جای بسی تامل است . پژوهش گرانهمواره بررسی های علمی و پژوهشی خود را در این رابطه در معرض مخاطبین قرار داده اند. در مقاله حاضر تلاش شده است که اینموضوع بیشتر و دقیق تر بسط داده شود. در عصر پیشرفته کنونی که با انفجار اطلاعات و جمعیت و پیشرفت های علمی و فناوری، همراهمی باشد، آموزش همراه پژوهش تنها راه حلی است که هر شهروندی را قادر می سازد تا به طور موثر در توسعه کشورش سهیم باشد.فناوری جدید نه تنها می تواند بر موانع ایجاد شده فائق آید، بلکه می تواند تغییرات اساسی در شیوه آموزش ایجاد کند . آموزش همراه باپژوهش یک نوع شیوه ی آموزش است که بر پایه ی سیستم های رایانه ای، اینترنت، نرم افزارها و برنامه های متفاوت می باشد و مزایاییمانند فعال شدن بیشتر فراگیران و معایبی مانند مشکلات اینترنتی است. این آموزش در صورت توجه و حمایت کافی و برنامه ریزی دقیقبرای پیشرفت آن بسیار کارآمد خواهد بود.امروزه شیوه آموزش مجازی، پدیده ای نو محسوب میشود و هنوز در بسیاری از نقاط جهانناشناخته مانده یا شناخت اندکی از آن وجود دارد. مباحث آموزشی از جمله ارکان حائز اهمیت است که تعبیه ی زیرساخت های متناسببا بستر جامعه برای پیشرفت و ارتقای آن ضروری است. (بهی، ۱۳۹۸ ؛ ص ۳)

Authors

فاطمه غلام پور

کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر

معصومه مسعودی

دبیری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل

فهیمه غلام پور

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محمودآباد