بررسی مزایا و معایب اینترنت اشیاء

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 109

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_912

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

اینترنت اشیا به مجموعه ای از دستگاه ها، وسایل و اشیاء اشاره دارد که قادرند ارتباط با یکدیگر و یا با سیستم ها وشبکه های اطلاعاتی برقرار کنند و اطلاعات را تبادل کرده یا عملیات مختلفی را انجام دهند. این اشیاء میتوانندشامل دستگاه های هوشمند خانه، دستگاه های پزشکی، وسایل حمل و نقل هوشمند و سایر اشیاء مجهز به قابلیتارتباطات بی سیم باشند. این ارتباطات می توانند از طریق اینترنت یا شبکه های محلی انجام شود و برای جمع آوریداده ها، کنترل دستگاه ها و ارائه خدمات هوشمند مورد استفاده قرار گیرند.

Authors

حسین سعیدی

دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد- کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت

حسن سعیدی

دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد- کارشناسی ارشد کامپیوتر

فاطمه شکری

آموزش و پرورش محمودآباد- کارشناسی ارشد الکترونیک