طراحی و بررسی پایداری مبدل افزاینده DC- DC BOOST

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_919

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

انرژی های تجدیدپذیر به معنای منابع انرژی هستند که می توانند از منابع طبیعی مانند باد، خورشید، آب و گیاهانبه دست آمده و همیشه تجدیدپذیر هستند. از طریق فناوری های مختلف مانند بادگیرها، پنل های خورشیدی،نیروگاه های آبی و نیروگاه های بیوانرژی، این منابع انرژی قابل بهره برداری هستند. مزیت اصلی انرژی هایتجدیدپذیر، این است که آنها منابع انرژی پاک و پایداری هستند و برخلاف منابع انرژی فسیلی، منابع تجدیدپذیردر هر زمان و مکانی میتوانند به دست آیند. این انرژی ها می توانند به عنوان جایگزینی برای سوخت های فسیلیمورد استفاده قرار گیرند و نقش مهمی در کاهش اثرات منفی برای محیط زیست ایفا کنند.بنابراین نیاز به یک روشی که همواره سلول خورشیدی را در نقطه ماکزیمم توان قرار دهد وجود دارد تا بتوانبیشترین توان و در نتیجه بهترین بهره وری را از سلول خورشیدی داشته باشیم. انرژی خورشیدی که توسطسلول های خورشیدی جذب می شوند، باید به گونه هایی تبدیل گردند که قابل انتقال به بارهای محلی و شبکهباشند که این کار با استفاده از مبدلهای قدرت انجام می گیرد. در این راستا استفاده از مبدل هایی با بازدهی بالا وهزینه ی اولیه وثابت پایین ضروری به نظر میرسد.در این مقاله قصد داریم یک روش کنترلی جهت اثبات پایداریرا مورد بررسی قرار دهیم.

Authors

عبداله احمدی

دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد- کارشناسی ارشد الکترونیک

سیدزین العابدین عباسپور

دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد- کارشناسی ارشد قدرت

حسین سعیدی

دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد- کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت