بررسی نقش میانجی اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در رابطه بین بازاریابی داخلی و عملکرد سازمانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MST-10-4_001

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بود. پژوهش بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی و بر اساس چگونگی جمع آوری داده ها، از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان دارای پست کارشناسی به بالا در بندر شهید رجایی بوده و حجم نمونه نیز برابر با ۲۴۳ نفر می باشد. مدل تحقیق با مدنظر قرار دادن ادبیات تحقیق، طراحی و در جامعه مورد هدف مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک از نرم افزارSmart PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشاندهنده ارتباط مستقیم بازاریابی داخلی با اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط مثبت و معنی دار بازاریابی داخلی با عملکرد بندر شهید رجایی است. همچنین ارتباط مثبت و معنی دار اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی مشاهده شد. در نهایت نقش میانجی متغیرهای اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و عملکرد بندر شهید رجایی تایید شد.

Authors

حسین منصوری

گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

محمود دانیالی ده حوض

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ایذه

غلامحسین کتابی

گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی قشم

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بصیرت، مهدی؛ صاحب، ایمانی؛ زرنژاد، منصور و دهقان منصور نجم ...
 • جلالی فراهانی، مجید و فریدونی، مسعود. (۱۳۹۹). مدل یابی تاثیر ...
 • سلطانی، ایرج؛ آقاجانی، ابراهیم و سیفی، محسن. (۱۳۹۴). بررسی نقش ...
 • سلیمی، یونس؛ با شکوه، محمد و حسن­زاده، محمد. (۱۳۹۳). بررسی ...
 • عاطفت دوست، علیرضا؛ خائف الهی، احمدعلی؛ فانی، علی اصغر و ...
 • عبدی، جهان؛ محمدی، اسفندیار و نظری، روح الله. (۱۳۹۴). مطالعه ...
 • محقر، علی؛ معین نجف آبادی، فقیهه و بیاضی طهرابند، علی. ...
 • Ahmad, R. P., & Saad, N. (۲۰۰۳). Internal marketing and ...
 • Ahmed, P., & Rafiq, M. (۲۰۰۲). The tools and concepts ...
 • Albert, M, and Nora, l. (۲۰۰۸). Market Orientation and Business ...
 • Alshurideh, M., Alhadid, M. A., & Barween, A. (۲۰۱۵). The ...
 • Al-Weshah, G. A. (۲۰۱۹). Towards internal marketing practices in enhancing job ...
 • Awwad, M. S., & Agti, D. A. M. (۲۰۱۱). The ...
 • Azevedo, S.G. Carvalho, H. Machado, V.C. (۲۰۱۱). The Influence of ...
 • Barzoki, A., & Ghujali, T. (۲۰۱۳). Study the relationship of ...
 • Berry, L., & Parasuraman, A. (۱۹۹۱). Services marketing starts from ...
 • Chan, S. H. & Lai, H. Y. (۲۰۱۷). Understanding the ...
 • Chiquan (۲۰۰۲). Market orientation and business performance: a framework for ...
 • Cooper, J., & Cronin, J. (۲۰۰۰). Internal marketing: Competitive strategy ...
 • DanielPalacios-MarquésaMaría GuijarroGarcíabMyriam MartíSánchezbMaría Pilar AlguacilMari. (۲۰۱۹). Social entrepreneurship and organizational ...
 • Eatough, E. M., Chang, C., Miloslavic, S. A. & Johnson, ...
 • El-Kassar, A-N., & Singh, S. K. (۲۰۱۹). Green innovation and ...
 • Ellonen, R., Blomqvist, K., & Puumalainen, K. (۲۰۰۸). The role ...
 • Erat, S., Erdil, O., & Kitapccedil, H. (۲۰۱۲). The effect ...
 • Farh, Jiing-Lih;Chen-Bo, Zhong; Organ, Dennis W. ۲۰۰۴. Organizational Citizenship Behavior ...
 • Foot, D., Tang, T.L., (۲۰۰۸). Job satisfaction and organizational citizen ...
 • Foreman, S. K., & Money, H. (۱۹۹۵). Internal marketing: Concepts, ...
 • Garg, N. (۲۰۱۸). Promoting organizational performance in Indian insurance industry: ...
 • Gibson, D. & Petrosko, J. (۲۰۱۴). Trust in leader and ...
 • Gounaris, S., Vassilikopoulou, A., & Chatzipanagiotou , K. (۲۰۱۰). Internal ...
 • Greene , W., Walls, G., & Schrest, L. (۲۰۱۲). Internal ...
 • Gupta, M., Shaheen, M., Reddy, P.K.. (۲۰۱۷). Impact of psychological ...
 • Hooley, G. J., Greenley, G. E., Cadogan, J. W., & ...
 • Hosmer, L. T. (۱۹۹۵). Trust: The connecting link between organizational ...
 • Huang, M., & Chen , M. (۲۰۱۳). Internal marketing, customer ...
 • Hui, W. M. & Li, L. R. (۲۰۰۸). Effects of ...
 • Hult, G., Hurley, R., Giunipero, L., & Nichols, E. J. ...
 • Hume, C. and Hume, M. (۲۰۱۵). The critical role of ...
 • Hung, J. and Lin, T. (۲۰۰۸). The investigation on the ...
 • Jiang, Z., Gollan, P. J., & Brooks, G. (۲۰۱۷). Relationships ...
 • Ji-Hoe & Sang-Gun (۲۰۱۵). Relationships among Corporate Social Responsibility, Organizational ...
 • Johnston, M.W., Parasuraman, A., Futtrell, C.M., and Black, W.C. (۱۹۹۰). ...
 • Kanter, R. M. (۱۹۹۳). Men and Women of the Corporation, ...
 • Kanyurhi, E.B. and Bugandwa Mungu Akonkwa, D. (۲۰۱۶), "Internal marketing, employee job satisfaction, ...
 • Kesen M. & Turan P.M. & Kutay N. (۲۰۱۷). The ...
 • KESEN, M., TURAN, P. M., & KUTAY, N. (۲۰۱۸). THE ...
 • Kochanek, S. T., (۲۰۰۵). Interrogating social capital: The Indian Experience. ...
 • LePine, J.A., Erez, A., Johnson, D.E., ۲۰۰۲. The nature and ...
 • Lin, C. & Peng, T. (۲۰۱۰). From organizational citizenship behavior ...
 • Lings, I., & Greenley, G. (۲۰۱۰). Internal market orientation and ...
 • Liu, C-M., Chien-Jung Huang, Kai-Ping Huang and Kuang-Jung Chen. (۲۰۱۳). ...
 • Marco, D, Tulio, F, Zanini, H, Carmen, P, (۲۰۱۳). Trust ...
 • Monji, L., & Ortlepp, K. (۲۰۱۱). The relationship between organisational ...
 • Nedkovski, V., Guerci, M., De Battisti, F., & Siletti, E. ...
 • Nevin, J. R. (۱۹۹۵). Relationship Marketing and Distribution Channels: Exploring ...
 • Ng, E., Fang, W. T., and Lien, C. Y. (۲۰۱۶). ...
 • Ocampo, L., Acedillo, V., Bacunador, A.M., Balo, C.C., Lagdameo, Y.J. and Tupa, N.S. (۲۰۱۸). A historical review ...
 • Oğuz, E. (۲۰۱۰). The relationship between the leadership styles of ...
 • Organ, D. W. (۱۹۸۸). Organizational citizenship behaviour: The good soldier ...
 • Ozmen, Y. S. (۲۰۱۸). How employees define organisational trust: analysing ...
 • Paliszkiewicz, J., Koohang, A., Nord, J. H. (۲۰۱۴). Management trust, ...
 • Papasolomou, I., & Vrontis, D. (۲۰۱۶). Using internal marketing to ...
 • Pelhum, M (۱۹۹۷). Market orientation and performance, the moderating effects ...
 • Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Paine, J. B., and ...
 • Rawlins, B. L. (۲۰۰۸). Measuring the relationship between organizational transparency ...
 • Rehman, S. U., Qingren, C., & Weiming, G. (۲۰۱۷). Rise ...
 • Sin, L. Y. M., Tse, A. C. B., & Yim, ...
 • Singh, K., & Misra, M. (۲۰۲۱). Linking Corporate Social Responsibility ...
 • Singh, U., & Srivastava, K. B. (۲۰۱۶). Organizational trust and ...
 • Souchon, A. and Lings, I. (۲۰۰۱). Adopting internal marketing practices ...
 • Souchon, A. and Lings, I. (۲۰۰۱). Adopting internal marketing practices ...
 • Stanley, L. J., & McDowell, W. (۲۰۱۴). The role of ...
 • Tambe, s., & Shanker, M. (۲۰۱۴). A Study of Organizational ...
 • Tefera & Hunsaker, ۲۰۲۰. Intangible assets and organizational citizenship behavior: ...
 • Teh C.J., , Boerhannoeddin A. and , Ismail A. (۲۰۱۳). Organizational ...
 • Tortosa, V., Moliner, M., & Sánchez, J. (۲۰۰۹). Internal market ...
 • Turkoz, I., & Akyol, A. (۲۰۰۸). Internal Marketing and Hotel ...
 • Vandyne, L., Cummings, L.L., Parks, J.M. (۱۹۹۵). Extra-role behaviors-in pursuit ...
 • Yildiz, S. M. (۲۰۱۶). The Effect of Internal Marketing on ...
 • Zhai, X. and Tian, X. (۲۰۲۰). Do performance measures matter in the relationship ...
 • نمایش کامل مراجع