استفاده از هوش مصنوعی جهت بهینه سازی پارامترهای موثر بر فرآیند ریسندگی چرخانه ای

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC13_002

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

یافتن ارتباط بین پارامترهای مستقل و وابسته در فرآیند ریسندگی چرخانه ای از نظر کیفیت نخ و میزان تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش داده های به دست آمده با استفاده از روش سطح پاسخ، مربوط به بررسی اثر پارامترهای سرعت چرخانه، فاکتور تاب و نسبت طول لیف به قطر چرخانه بر روی میزان کشش متوسط و کشش بیشینه از مطالعات پیشین استخراج شد. سپس، ارتباط بین پارامترهای پاسخ و متغیرهای مستقل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مدل شد. در مرحله بعد، با کوپل کردن الگوریتم ژنتیک و انجام بهینه سازی خطی مقدار متوسط کشش افزایش یافته و همچنین میزان تفاوت بین کشش متوسط و کشش بیشینه به حداقل مقدار خود رسید. امید می رود با چنین روشی بتوان مسائل پیرامون تولید نخ های چرخانه ای از جمله پیچیدگی ارتباط بین متغیرها را برطرف ساخت.

Keywords:

فرآیند ریسندگی چرخانه ای , روش سطح پاسخ , شبکه های عصبی مصنوعی , الگوریتم ژنتیک , بهینه سازی خطی

Authors

میلاد رازبین

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حسین خزایی علی آباد

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجید صفرجوهری

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر