بررسی نگرش ذینفعان در خصوص عوامل تهدید کننده اکوسیستم تالاب (مطالعه موردی تالابهای سه گانه استان گلستان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CNRE07_210

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

Abstract:

با وجود اهمیت و ارزش بسیار بالای اکوسیستم های تالابی در معیشت و زیست مردم، همواره تهدیدات و مشکلاتی حیاتی این اکوسیستم ها را تهدید و به مخاطره می اندازد. مجموعه تالابهای بین المللی آلاگل ، آلماگل و آجی گل در مناطق خشک شمال استان گلستان واقع گردیدهاند. متاسفانه طی سالیان اخیر به علت عواملی همچون عدم تخصیص و تامین حقابه کافی ، تغییرات آب و هوایی و خشکسالی های پی در پی ، وضعیت فعلی این تالابها با بحران جدی روبه رو شده است . هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نگرش ذینفعان جوامع محلی دو روستای اوخی تپه وتنگلی و شهر اینچه برون واقع اطراف تالاب در خصوص تهدیدها و مشکلات تالابهای سه گانه استان گلستان می باشد. در این تحقیق تعداد ۹۰ پرسشنامه مشتمل بر ۱۴ مورد تهدید در سه بخش تهدیدها و مشکلات مرتبط با محیط زیست ، تهدیدها و مشکلات مرتبط با آب و خاک و تهدیدها و مشکلات مرتبط با مسایل آموزشی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشانگر آن است از دیدگاه پاسخگویان، گویه "نبود مشارکت جوامع محلی در حفاظت از تالاب" با میانگین ۰۲/۴ ، رتبه اول را در بین تهدیدهای مرتبط به خود اختصاص داده است . همچنین گویه "ورود کود و سموم شیمیایی به تالاب" در بین گویه های ۱۴ گانه مورد بررسی کمترین میزان اهمیت را دارا بوده است .

Authors

امین محمدی استادکلایه

استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس

حمیده پهلوان زاده

دانشآموخته کارشناسی ارشد، گروه طراحی منظر، دانشگاه تهران