خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه گنبد کاووس

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,707
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 155
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 64
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 16 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه گنبد کاووس

مطالعه تنوع ژنتیکی گیاه Rhamnus pallasii در شمال ایران نوشته غلامرضا شهرکی و علی ستاریان و الهام امینی و محمود صالحیمطالعه ریزریخت شناسی اپیدرم گیاه Rhamnus pallasii در شمال ایران نوشته غلامرضا شهرکی و علی ستاریان و الهام امینی و محمود صالحیتاثیر محلولپاشی اسید سالیسیلیک در شرایط تنش شوری بر رنگیزههای فتوسنتزی و آنزیمهای آنتیاکسیدان درمنه (Artemisia annua L.) نوشته معصومه نعیمیمطالعه تنوع ژنتیکی گیاه آقطی در شمال ایران نوشته مرضیه بایرامی و علی ستاریان و الهام امینیمطالعه ریزریخت شناسی اپیدرم گیاه آقطی در شمال ایران نوشته مرضیه بایرامی و علی ستاریان و الهام امینیمطالعه واکنش برخی صفات فیزیولوژیکی زنیان به پرایمینگ بذر و محلولپاشی اسید سالیسیلیک تحت شرایط تنش شوری نوشته معصومه نعیمیسنتز سبز نانوذرات مس با استفاده از عصاره گیاه همیشک و نشاندن آن ها بر روی هسته میوه ولیک سیاه و بررسی فعالیت کاتالیستی در احیای آلاینده های آلی نوشته سارا جهان تیغی و رضا اکبری و اکرم طالقانی و مجید مکبراصفهانیEffects of land use change on macroinvertebrate community composition in upper reaches of the Chehel-Chai chatchment, Iran نوشته Mohammad Gholizade و Seied Ali Rezvani و Mohammad ZibaeiAssessment of aquatic ecosystem health in Gorgan Bay based on biotic indices نوشته Raheleh Motamedi و Mohammad Gholizadeh و Rahman Patimar و Hadi Raeisiمهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران نوشته ابراهیم جوانمرد فرخانی و حمید میریEnsuring food security using geospatial technology نوشته Komeil Rokniارزیابی اثر بازدارندگی اکسید مس بر رشد و تراکم ریشه درمجاورت گسیلنده در آبیاری زیرسطحی نوشته حجت قربانی واقعیEffects of cortisol treatment on the salinity tolerance of Persian sturgeon, Acipenser persicus Juveniles نوشته Sayedeh Ainaz Shirangiپیامدهای غیبت های مداوم بر عزت نفس و روابط همسالان دانش آموزان نوشته مینا نورانیآنتروپی تسالیس طول عمر سیستم های منسجم و ویژگی های آن نوشته عبدالسعید توماجطراحی مدل تمایل بازگشت رفتاری گردشگران ورزش های بومی و سنتی بر اساس قابلیت-های اکوتوریسمی نوشته حمیدرضا قزلسفلوImpacts of cage culture of the common carp, Cyprinus carpio Linnaeus ۱۷۵۸, on water quality and phytoplankton communities in Golestan reservoir, north of Iran نوشته Paria Raoufi و Hojatollah Jafaryan و Rahman Patimar و Mohammad Harsijارزیابی روش هیبرید در پیش بینی سری زمانی بارندگی در مناطق ساحلی نوشته سید مرتضی سیدیان و علی رادکانیبررسی اهمیت مبانی و زمینه های نهادینه کردن فرهنگ تربیت دینی در دانش آموزان نوشته محمد سیمائیانارزیابی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک رقم های گندم دوروم تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی نوشته علی نخزری مقدم

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه گنبد کاووس

تاکنون 6 کنفرانس توسط دانشگاه گنبد کاووس برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه گنبد کاووس به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه گنبد کاووس در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: