مبانی تبیین عوامل کالبدی موثر بر بروز خلاقیت در خانه کودک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0795

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

جامعه امروز برای انجام فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور به تربیت کودکان خلاق نیاز دارد. یکی ازعوامل پرورش این امر فراهم آوردن محیطی مناسب برای بازی است .دراین راستا ارتباط کودکان با محیط بازی و شرایطی که محیط در حین بازی فراهم می آورد ، می تواند آنها را در جهت پیشرفت رشدفکری و خلاقیت هدایت کند.در این حیطه ، پژوهشگران به بازی و اثرات آن بر کودکان پرداخته اند. ولی اندکی از تحقیقات به خانه بازی کودک و تاثیر آن در شکل گیری خلاقیت اشاره داشته اند. لذا هدف از تحقیق حاضر، دستیابی به اصول طراحی خانه کودک با تاکید بر بهره گیری از قابلیت های محیطی موثر بر ذهن و رفتار کودکان و رویکرد ارتقاء خلاقیت آنان است . در این تحقیق خصوصیات رده های سنی مختلف کودکان بررسی شده است و سپس به بررسی سایر عوامل ضروری و موثر بر خانه کودک و معیارهای اساسی جهت طراحی مناسب در راستای پیشرفت خلاقیت کودکان پرداخته می شود.روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و تحلیل محتوایی پیرامون مبانی نظری پژوهش مورد نظر می باشد که با توجه به یافته های نوین در زمینه روانشناسی محیط صورت گرفته است .

Authors

محسن نقاش باشی آستانه

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معماری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور