بررسی عددی تاثیر ورق های FRP بر روی رفتار یکنواخت ستون های بتنی در معرض آتش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1600

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

با وجود کاربرد گسترده و موفقیت آمیز ورق های FRP در بهبود رفتار لرزه ای سازه ها، با این حال، به تاثیر ورقهای FRP بر روی مقاومت اعضای سازه ای تحت بار جانبی (چون ستون های بتنی ) خصوصا در حرارت های بالا، کمتر توجه شده است . لذا، در این تحقیق ، ضمن اطمینان از صحت نحوه شبیه سازی های عددی ، در ادامه ، با مدل سازی عددی اجزای محدود سه بعدی ستونی بتن مسلح در دو شرایط مقاوم سازی نشده و مقاوم سازی شده با ورق های CFRP و تحلیل کوپل حرارتی - جابه جایی این مدل در طی بارگذاری جانبی یکنواخت در حرارت های مختلف آتش ، تاثیر مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با ورق های FRP بر روی رفتار جانبی یکنواخت این ستون ها در حرارت های مختلف آتش ، مورد بررسی قرار گرفته است . از نتایج حاصل از این مطالعات، دیده شده است که در پی افزایش حرارت آتش از ۲۵۰ تا۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و در هر دو ستون بتن مسلح مقاوم سازی نشده و مقاوم سازی شده با ورق های FRP، بر میزان نیروی جانبی ، لنگر خمشی و انرژی این ستون ها در طی بارگذاری جانبی یکنواخت افزوده شده که این افزایش (ناشی از افزایش حرارت آتش ) پاسخ های مذکور در ستون ها، از حرارت ۵۰۰ درجه سانتیگراد و خصوصا در ستون های بتن مسلح مقاوم سازی شده با ورق های FRP چشمگیرتر نیز می باشد.

Authors

سیدامیر هاشمی امیری

دانشجوی دکتری عمران ، گروه مهندسی عمران، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائم شهر، ایران

غلامرضا قدرتی امیری

استاد، گروه مهندسی عمران، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائم شهر، ایران

میثم فاسمی نقیب دهی

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائم شهر، ایران.

مبین افضلی راد

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائم شهر، ایران