بررسی امکان ساخت بتن خودتراکم اقتصادی و بومی با رویکرد استفاده بهینه از ریزدانه و مواد پودری کارخانجات مصالح سنگی شکسته کوهی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1697

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

پژوهش حاضر تلاشی در جهت ساخت طرح مخلوطهای بتن خودتراکم اقتصادی و بومی با استفاده از مصالح سنگی شکسته و کوهی می باشد. تحقیق بر روی اثر بافت و دانه بندی ماسه شکسته بر بتن خودتراکم متمرکز است تا به کمک آن به طرح اقتصادی و اجرایی دست یافت . ۹ طرح مخلوط بتن با نسبت آب به سیمان ۴۵/۰، در سه الگوی مجزا طراحی و بررسی شده است . الگوی اول، دوم و سوم به ترتیب شامل ،۴۰، ۳۰ و ۲۰ درصد شن نخودی بوده که به ترتیب با ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد ماسه پایه منتخ ب ترکیب شده و در هر الگو بصورت مجزا، فیلر موجود در ماسه منتخب پایه (که در بدو امر دارای ۱۰ درصد فیلر طبیعی و از جنس خود می باشد) بصورت طبیعی و تلفیقی به مقادیر ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد رسانده شده و تلاشی جهت دستیابی به بتن خودتراکم صورت گرفته است .نتایج حاکی از آن است که اگر ماسه شکسته و کوهی مصرفی با رگه آهکی از ابتدای امر دارای مدول نرمی مناسب و میزان مشخصی مواد پودری باشد، می توان با تمهیداتی در بخش طراحی مخلوط بتن و انتخاب مناسب فوق روانکننده، بامصالح کاملا شکسته کوهی نیز به یک بتن خودتراکم تمام عیار و اقتصادی دست یافت .

Authors

امید صفایی

گروه عمران، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاددانشگاهی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

محمد ملکشاهی

گروه مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران