بررسی اثر خطا در تعیین پارامترهای هسته بر پایداری یک سد با هسته رسی مایل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 17

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1781

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

پارامترهای مقاومت برشی خاک مورد استفاده در هسته رسی معمولا با انجام آزمونهای آزمایشگاهی روی نمونه های خاک متراکم شده از قرضه بدست می آیند. ولی به هر حال نتایج این آزمایشها با خطا همراه است . به علاوه ممکن است که نمونه خاک بدست آمده از قرضه متفاوت باشد و یا در اثر تراکم کارگاهی مقاومت برشی خاک با آنچه پیش بینی شده متفاوت باشد. به خاطر این موضوع در این مقاله با انجام یک مجموعه تحلیل اجزای محدود اثر وجود خطا در تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک مورد استفاده در هسته بر پایداری یک سد خاکی به صورت آماری بررسی می شود. برای تحلیل عددی از نرم افزار اجزای محدود ۲Phase استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که خطایی که در نتایج تحلیل ایجاد می شود بیشتر متوجه تغییرشکلهای خود هسته است و این خطاها در پایداری دامنه های خاکی سد اثر چندانی ندارد.

Authors

محمدرضا زارعی فرد

استادیار گروه مهندسی عمران، مرکز آموزش عالی استهبان- دانشگاه شیراز، استهبان، ایران