بررسی عوامل موثر بر ایمنی در پروژه های عمرانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2041

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

پروژه های عمرانی از هر دو جنبه ی ایجاد اشتغال و خروجی اقتصادی از اهمیت وافری برخوردار است . در بسیاری از کشورها پروژه های عمرانی با مشکلات عدیده ای در زمینه ی ایمنی و سلامت پرسنل شاغل درگیر هستند. این مسئله یکی از نگرانی های اصلی فعالان و مدیران است . بر این اساس، بررسی موضوع ایمنی در پژوهش ها امری ضروری است . نتایج بیان گر ان است که که مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد ایمنی در پروژه های عمرانی ، صلاحیت و توانایی فردی ، آموزش و تربیت مناسب ایمنی ، و رویکرد و باور فردی به ایمنی می باشند. همچنین ، در میان عوامل ، کمترین اهمیت مربوط به اهداف روشن ، معقول و واقع بینانه ، تفویض اختیارات و مسئولیت ها، و تبادل اطلاعات مناسب بوده است . علاوه بر این ، نتیجه گیری شد که برای هیچ یک از عوامل ، عملکرد ایمنی در پروژه های عمرانی مطلوب نبوده که این هشداری جدی برای این پروژه های عمرانی خواهد بود..

Authors

سجاد عربی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری -آمایش شهری ، دانشکده علوم پایه ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران