بررسی روشهای مختلف تست رگرسیون و ارائه راهکارهای مبتنی برمشخصه های نرم افزاربرای تست نرم افزارها

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,652

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PNUNCIT01_256

تاریخ نمایه سازی: 20 اردیبهشت 1392

Abstract:

تست نرم افزار یکی از فازهای اصلی و گران در چرخه حیات نرم افزار محسوب میشود. تست رگرسیون فعالیت مهمی برای مقابله با اثرات منفی تغییرات، طی تعمیر و نگهداری نرم افزار میباشد. برای حصول اطمینان سازمانهای کنونی تمام مجموعه تست سیستم را درسراسر نرم افزار مجدد اجرا میکنند. اجرای مجدد تمام مجموعه تست سیستم فعالیتی پرهزینه و زمانبر است. برای کاهش چنینهزینههایی، اجرای مجموعه تست رگرسیون کوچ کتر، برای تایید نرم افزار تغییر یافته پیشنهاد میشود. در این مقاله ضمن مقایسهتکنیکهای تست رگرسیون راهکاری برای تست سیستمهای حیاتی سازمان مطرح خواهیم کرد. رویکرد ما برای سیستمهای حیاتیسازمان، روشهای رسمی مبتنی بر خصوصیات نرم افزار است که برای سیستمهای حیاتی بسیار توصیه میشوند و مشخصه دو نسخه نرم افزار (پایه و تغییر یافته) را در بر میگیرد و مجموعه تست رگرسیون را برای نسخه تغییر یافته بر میگرداند.

Keywords:

تست نرم افزار , تست رگرسیون , تست رگرسیون مبتنی بر مشخصات صوری , تست نرم افزارهای حیاتی سازمان

Authors

علی میرعرب

موسسه آموزش عالی تعالی

محبوبه شمسی

دانشگاه صنعتی قم