اثر بخشی آموزش مهارت خود کنترلی مبتنی بر مدرسه بر افزایش مسئولیت پذیری و نشاط اجتماعی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RCAP-2-2_003

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1403

Abstract:

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی  آموزش مهارت خود کنترلی مبتنی بر مدرسه بر افزایش مسئولیت پذیری و نشاط اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول انجام شد. روش ها: این پژوهش از نوع مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانش آموزان پسر دبیرستان های استان قم بود که ۵۰ نفر از دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه ۲۵ نفری به صورت کاملا تصادفی دسته بندی شدند. دانش آموزان گروه آزمایش  در ۸ جلسه برنامه آموزش خود کنترلی مبتنی بر مدرسه شرکت کردند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. قبل و بعد از اجرای مداخله، هر دو گروه با استفاده از مقیاس مسئولیت پذیری کالیفرنیا و نشاط اجتماعی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مهارت خود کنترلی مبتنی بر مدرسه تاثیر معناداری بر افزایش مسئولیت پذیری و نشاط اجتماعی دانش آموزان دارد (۰۱/۰ P<). نتیجه گیری:یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش مهارت خود کنترلی می تواند به عنوان مداخله ای موثر در افزایش مسئولیت پذیری و نشاط اجتماعی در دانش آموزان باشد.

Authors

هادی پردل

دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

محمد مهدی مومنی

دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

محمد حسین کاظمی پور

کارشناسی ارشد مدیرت آموزشی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، قم، ایران

علیرضا هامون گرد

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده اصول الدین، قم، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • امیری، مسلم؛ مصرآبادی، جواد؛ فرید، ابوالفضل و شیخعلیزاده، سیاوش. (۱۴۰۲). ...
 • پاشا، غلامرضا و گودرزیان، مهدی.(۱۳۸۸). رابطه سبک های هویت و ...
 • خطیبی، سمیه و باقرزاده گلمکانی، زهرا. (۱۳۹۹). اثربخشی درمان پذیرش ...
 • رئیسی خیرآبادی، غلامرضا؛ کریمی، فریبا و سعیدیان، نرگس. (۱۴۰۱). ارائه ...
 • زارع، حسین؛ امین پور، حسن(۱۳۹۰). آزمون های روانشناختی. تهران : ...
 • زارعی محمود آبادی، حسن؛ روشن بخش یزدی، رویا و اکرمی، ...
 • شکارچی، رسول؛ اکبری، مریم؛ احمدیان، حمزه و یاراحمدی، یحیی. (۱۴۰۰). ...
 • مارنات،گری.گراث.(۱۳۸۵). راهنمای سنجش روانی. ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا،نیکخو. ...
 • موسوی،علی.(۱۳۷۷). بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری و خوشنودی شغلی با ...
 • Alborzi, Z., Banisi, P., and Zomorrody, S. (۲۰۲۱). The effect ...
 • Alexandra, V. (۲۰۱۹). The role of social worldviews and self-control ...
 • Amiri, Muslim, Misrabadi, Javad, Farid, Abolfazl, and Sheikh Alizadeh, Siavash. ...
 • Basith, A., Syahputra, A., & Ichwanto, M. A. (۲۰۲۰). Academic ...
 • Beh-Pajooh, A., Fatemi, S.M., Ghobari Bonab, B., Alizadeh, H., Hemmati, ...
 • Chauderlot, F. S. (۲۰۲۰). Educational Leadership, Accountability, Social Responsibility–TheCalifornia Community ...
 • Chia, A., Kern, M. L., and Neville, B. A. (۲۰۲۰). ...
 • Cobb-Clark D.A., Dahmann S.C., Kamhofer D.A., Schildberg-Horisch H.(۲۰۲۲). The Predictive ...
 • Cheung, T., Gillebaart, M., Kroese, F., & De Ridder, D. ...
 • DeLisi, M. Pandora’s box.(۲۰۱۳). The consequences of low self-control into ...
 • Eristi, B (۲۰۱۷). Development of a learning responsibility scale. Electronic ...
 • Flook, L., Goldberg ,SB , Pinger, L., & Davidson, RJ. ...
 • Haleem, M., Masood,.(۲۰۲۳). The Role of Self-control and Resilience in ...
 • Golabchi, M., and Salehian, M. (۲۰۲۱). The effectiveness of swimming ...
 • Grund, A., Grunschel, C., Bruhn, D., & Fries, S. (۲۰۱۵). ...
 • Gür, Y., and Karaoğlan, M. F. (۲۰۲۲). Comparison of the ...
 • Hofmann, W., Luhmann, M., Fisher, R. R., Vohs, K. D., ...
 • Jalalipour, Hamidreza, Hosseininesar, Majid. (۲۰۰۸).Important Social Factors in Young, s ...
 • Khatibi, Samia, and Bagherzadeh Golmakani, Zahra. (۲۰۱۹). The effectiveness of ...
 • Karaoglan M.(۲۰۲۲) .Comparison of the effect of life skills education ...
 • Kim HJ, Min JY, Min KB, Lee TJ, Yoo S.( ...
 • Kodish, I., Rockhill, C., & Varley, C. (۲۰۲۲). Pharmacotherapy for ...
 • au, C., Kitsantas, A., Miller, A., Rodgers, E. (۲۰۱۸). Perceived ...
 • Li, J.; Chen, Y.; Lu, J.; Li, W.; Zhen, S.; ...
 • Liang, Huiling Zhou & Bin Zhang (۲۰۲۲) Relationships A mong ...
 • Liu, H.; Li, H. (۲۰۲۰).Self-Control Modulates the Behavioral Response of ...
 • Marnat, Gerry. Grath. (۲۰۱۵). Guide to psychological assessment. Translated by ...
 • Mousavi, Ali. (۱۹۹۸). Investigating the relationship between responsibility and job ...
 • Meltzer, H., Bebbington, P., Dennis, M. S., Jenkins, R., McManus, ...
 • Noei Z, Moatamedy A, Eskandari H, et al. (۲۰۲۰). Evaluating ...
 • Pasha, Gholamreza, and Guderzian, Mehdi. (۲۰۰۸). The relationship between identity ...
 • Pauwels, L. J., & Svensson, R. (۲۰۱۷). How robust is ...
 • Raisi Khairabadi, Gholamreza, Karimi, Fariba, & Saidian, Narges. (۱۴۰۱). Presenting ...
 • Ramezani SG, Gholtash A. (۲۰۱۵). The relationship between happiness, self-control ...
 • Salehian, M. H., Sarvari, S., and Ghanati, P. (۲۰۲۱). Comparison ...
 • Schnell, T.; Krampe, H. (۲۰۲۰). Meaning in Life and Self-Control ...
 • Shekarchi R, Akbari M, Ahmadian H, Yara Ahmadi Y. (۲۰۲۱). ...
 • Stavrova O., Pronk T., Kokkoris M. D. (۲۰۱۸). Finding meaning ...
 • Stavrova, O., Ren, D., & Pronk, T. (۲۰۲۲). Low self-control: ...
 • Tehrani, H.D.; Yamini, S. (۲۰۲۰). Parenting practices, self-control and anti-social ...
 • Troll, E.S., Friese, M. and Loschelder, D.D. (۲۰۲۰), “How students’ ...
 • Webster-Stratton, C. H., & Reid, M. J. (۲۰۱۱). Combining parent ...
 • Wiese, C. W., Tay, L., Duckworth, A. L., D’Mello, S., ...
 • Zare, Hossein; Aminpour, Hassan (۱۳۹۰). Psychological tests. Tehran: Aizh [Persian] ...
 • Zarei Mahmoudabadi, Hassan, Roshan Bakhsh Yazdi, Roya, & Akrami, Leila. ...
 • نمایش کامل مراجع