بررسی کارآمد ترین روش های تحلیل محتوا کتب درسی و تاثیر آن در رشد توانایی معلمان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN05_3346

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

کتاب آموزشی، در عین توجه به هدف های دانشی، باید زمینه های لازم را برای پرورش و توسعه ی هدف های مهارتی و نگرشی موردنظر در برنامه ای که بر اساس آن تنظیم شده یا برنامه ی درسی مربوطه در نظام آموزشی، فراهم کند. یکی از مهم ترین مسوولیت های مولفان، ایجاد تعادل در پرورش همه جانبه ی هدف های برنامه ی درسی است .یکی از راه های دستیابی به تعادل در پرورش هدف های دانشی، مهارتی و نگرشی به طور هم زمان، طراحی فعالیت های یادگیری است که در آن ها، از طریق به کارگیری مهارت ها، هدف های دانشی و نیز نگرشی محقق می شوند. به عبارت دیگر، لازم است که هدف های دانشی، مهارتی و نگرشی با دیدگاهی تلفیقی مورد عنایت قرار گیرند و در یک مجموعه ی منسجم و به هم پیوسته، به صورت محصول کاملا طبیعی و غیرتصنعی فرایند یادگیری حاصل شوند. بنابراین کتاب باید طوری باشد که پاسخ گوی نیازهای گروه های متفاوت مردم در نقاط مختلف کشور باشد وباید به زمان لازم برای آموزش کامل درس توجه کند.تحلیل محتوا یک فن پژوهشی برای توصیف عینی، نظامدار و کمی ظاهر محتوای رسانه ارتباطی است. از یک سو، یک روش پژوهش منظم برای توصیف عینی و کمی محتوای کتاب ها و متون برنامه های آموزشی و درسی با مقایسه پیام ها و ساختار محتوا با اهداف تربیتی است. تحلیل محتوا، مراحل مختلفی دارد که در این مقاله، بیان مسئله و مشخص کردن اهداف، تعیین فرضیه ها، تعیین محتوای مورد نظر و انتخاب نمونه، تدوین مقوله ها و فهرست موضوع ها، تعیین فراوانی مقوله ها، تجزیه و تحلیل نتایج و مشخص نمودن اعتبار و روایی بیان گردید.

Authors

طاهره سپهوند

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

لقا بازگیر

لیسانس آموزش ابتدائی

محدثه سپهوند

لیسانس علوم تربیتی