بررسی نقش نهاد آموزش و پرورش در ایجاد تغییرات اجتماعی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 197

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN06_0995

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1403

Abstract:

این پژوهش به بررسی نقش نهاد آموزش و پرورش در ایجاد تغییرات اجتماعی می پردازد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی است که دادههای آن به کمک مطالعات کتابخانه ای جمع آوری گشت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج پژوهش نشان می دهد که تامین سوادآموزی و آموزش و پرورش عمومی به توسعه اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذار است . اما تحقیق نیز نشان می دهد که عدم هماهنگی برنامه های آموزشی با سایر اجزای ساختار اجتماعی ممکن است تغییر اجتماعی را محدود کند. بر اساس یافته ها، هماهنگی تغییرات آموزشی با دیگر ابعاد ساختار اجتماعی اهمیت دارد تا به تغییرات مطلوب در زمینه اجتماعی منجر شود. همچنین ، تحقیق تاکید دارد که آموزش و پرورش برای دستیابی به اهداف بلندمدت نیازمند هماهنگی با سایر نهادها و جوانب اجتماعی است . همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان داد که سوادآموزی و آموزش و پرورش عمومی تاثیر قابل توجهی در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند. اما عدم هماهنگی این برنامه ها با سایر اجزای ساختار اجتماعی ممکن است تغییر اجتماعی را محدود نماید. بنابراین ، آموزش و پرورش نیازمند هماهنگی با سایر ابعاد ساختار اجتماعی و نهادهاست تا به تحولات مطلوب در زمینه اجتماعی منجر شود. این پژوهش به اهمیت تعامل بین آموزش و پرورش با دیگر نهادها و ابعاد اجتماعی نیز اشاره می کند و توصیه می شود که تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه یابد.

Authors

مریم محسنیان

کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان

هانیه اخلاقی

کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

ندا عسکری

کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان

زهرا جوکار

کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان