خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 271
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 539
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 128
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

بررسی عوامل ایجادکننده آگاهی سیاسی با تاکید بر نقش مدرسه نوشته هانیه اخلاقیبررسی نقش نهاد آموزش و پرورش در ایجاد تغییرات اجتماعی نوشته هانیه اخلاقیرابطه خانواده و مدرسه در ارتباط با عملکرد تحصیلی دانش آموزان نوشته هانیه اخلاقیواکاوی اهداف و کارکردهای مختلف آموزش و پرورش برای جامعه نوشته هانیه اخلاقیکاربرد شبکه های اجتماعی در آموزش زبان انگلیسی نوشته سحر جوکار و فخرالسادات موسویتحلیل تطبیقی تحقق پذیری تکنوپلیس و ارائه مدل نظری آن مبتنی بر روش فراترکیب و دادهبنیاد نوشته حافظ مهدنژاداعتبارسنجی الگوی انگیزشی برای تدریس مبتنی بر وب. نوشته وحید صالحی و راضیه صالحیتاثیر محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه و غنی شده ی مبتنی بر وب بر تعامل عناصر آموزشی نوشته حسین مرادی مخلص و وحید صالحی و نسیبه پوطیارزیابی تاثیرات دو نوع خاکپوش امولسیونی بر خصوصیات خاک (مطالعه موردی: عرصه های بیابانی آران و بیدگل) نوشته هاجر مریخ پورراهکارهای مقابله با استرس و فشار تحصیلی در محیط آموزشی نوشته سید محمد رسابررسی تغییرات ماهانه جزایر حرارتی شبانه شهرستان اصفهان در دو دهه اخیر با استفاده از فرآورده های چندزمانه سنجنده مودیس نوشته سید محمد حسینیتکوین و توسعه خوشه های نوآوری جهت کاربست آن ها در فضاهای پیراشهری مبتنی بر مرور نظام مند ادبیات نوشته حافظ مهدنژادتحلیل فضایی فقر شهری از لحاظ شاخص های کالبدی در کلان شهر اصفهان نوشته حافظ مهدنژادارزش گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع تفریحی-زیست محیطی؛ مطالعه موردی دهکده توریستی گنج نامه همدان نوشته حبیب شهبازیرابطه ارتکاب به رفتارهای پرخطر براساس میزان برخورداری از هوش فرهنگی و سلامت اجتماعی نوجوانان مبتنی بر نقش پلیس نوشته مرتضی شاه مرادیخوانش و اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار بر تحقق پذیری شهر امن در پهنه مرکزی شهر تهران نوشته حافظ مهدنژادسطح بهینه یارانه کرایه حمل و نقل عمومی (مطالعه موردی کلانشهر تهران) نوشته حبیب شهبازیآشکارسازی اثرات مخاطره اقلیمی یخبندان بر تصادفات برون شهری در استان همدان نوشته زهره مریانجیارزش اکوتوریستی روستای هدف گردشگری ملهم دره شهرستان اسدآباد همدان نوشته حبیب شهبازیمعرفی کارکردهای باغ مشارکتی و نقش آن در پایداری محیط شهری نوشته سجاد شمشیری

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تاکنون 3 کنفرانس توسط دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی به صورت زیر است: