روش های مدل سازی عدم قطعیت و کاربرد آنها در شبکه های توزیع هوشمند

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DMECONF09_122

تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1403

Abstract:

امروزه با رشد و پیشرفت تکنولوژی، استفاده از منابع تولیدپراکنده جهت تامین انرژی رو به افزایش است.این منابع که در انواع مختلفی نظیر پنل های فتوولتائیک، توربین های بادی، دیزل ژنراتور CCHP,CHP و ذخیره سازها جهت تامین تا استفاده می شوند، دارای مزایای متعدد فنی، اقتصادی و زیست محیطیهستند. نفوذ و توسعه ی روزافزون این منابع در سیستم های انرژی سبب افزایش امنیت انرژی گردیده و نتایجمهمی قبیل بهبود راندمان انرژی، کاهش تلفات سیستم صدرت، افزایش انعطاف پذیری در تامین تقاضا، بهبودقابلیت اطمینان تامین تقاضا و ... را در پی دارد. افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، ایجاد فضای رقابتی بین منابع، کاهش هزینههای سی ستم در پی کاهش تلفات، ایجاد انگیزه های بهینه سازی جهت کسب سوداقتصادی از جمله مزایای اقتصادی استفاده صحیح از این منابع می باشند. همچنین امکان توسعه ی مدیریتسبز در چرخه ی انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای و آلاینده های زیست محیطی، از مهم ترین نتایج اجتماعیاستفاده از این منابع می باشد.به منظور بهره مندی هرچه بیشتر از مزایای ذکر شده، شناخت ماهیت وساختار این منابع درسیستم های انرژی و تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر اهمیت بسیاری دارد . تعیینچارچوب های مطالعاتی برای امکان رشد و توسعه ی این منابع در شبکه های انرژی، عمدتا از طریق مطالعات امکان سنجی صورت می پذیرد. مکان سنجی حضور منابع تولید پراکنده از سه دیدگاه کلی فنی، اقتصادی وزیست محیطی قابل بررسی است.در این تحقیق قصد داریم به معرفی و شناسایی برنامه های پاسخگویی درحضور منابع تولید پراکنده و ذخیره سازهای انرژی ، مروری در الگوریتم هوشمند بهینه سازی جهت مدلسازیو تحلیل تاثیر برنامه پاسخگویی بار در حضور این منابع نیز مورد بررسی قرار گیرد