بررسی سواد زیست محیطی: مطالعه آگاهی، نگرش و عملکرد حفاظت محیط زیست در دانشجویان دانشکده پرستاری شهرستان چابهار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEHE-11-1_007

تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1403

Abstract:

زمینه و هدف: یکی از مسائلی که در دنیای رو به گسترش امروزی بسیار حائز اهمیت است، مسئله ی محیط زیست و حفاظت از آن است. این مطالعه با هدف بررسی سواد زیست محیطی( آگاهی، نگرش و عملکرد محافظت محیط زیست) در دانشجویان دانشکده پرستاری شهرستان چابهار انجام گرفت. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که بر روی ۲۰۰ دانشجوی پرستاری صورت گرفته است. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه سواد زیست محیطی بود. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۸ وارد شدند و با استفاده از آزمون های آنوا و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد ۶۹/۸ درصد دانشجویان آگاهی خوب در خصوص رفتارهای حفاظت محیط زیست داشتند. و ۶۶درصد دانشجویان نگرش زیست محیطی خوب و ۵۰/۸ درصد دانشجویان رفتار حفاظت محیط زیست ضعیفی داشتند. همچنین رفتار حفاظت محیط زیست دانشجویان با سطح تحصیلات پدر و مادر، جنسیت ارتباط آماری معناداری داشت(۰/۰۵> p). در نهایت نتایج نشان داد که بین متغیرهای آگاهی، نگرش و رفتار حفاظت محیط زیست همبستگی مثبت قوی وجود دارد. نتیجه گیری: به منظور ارتقاء رفتارهای حفاظت زیست محیطی در دانشجویان، می توان از برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه محیط زیست، فعالیت های محیط زیست، استفاده از آموزش های غیر مستقیم جهت توسعه فرهنگ زیست محیطی استفاده نمود.

Authors

محمدسعید جدگال

Department of Public Health, School of Nursing, Iranshahr University of Medical Sciences, Chabahar, Iran.

عبدالوحید بامری

Assistant Professor,Department of Islamic Studies, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran

مرادعلی زارعی پور

Assistant Professor,Department of Public Health,Khoy University of Medical Sciences, KHoy, Iran

صیداملک دادخواه

Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Iranshahr University of Medical Sciences, Iranshahr, Iran

هادی علیزاده سیوکی

Department of Public Health, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Nejaei A, Babaiy S, Zareipour M. Factors related to behavior ...
 • Mahmoodabad SSM, Movahed E, Ameri M, et al. Predictive factors ...
 • Shahbazi S, Khosravi S, Mehdizadeh H, Gholami M. Attitudes towards ...
 • Liu S, Guo L. Based on environmental education to study ...
 • Islam T, Ali G, Asad H. Environmental CSR and pro-environmental ...
 • Heidaei Sarban V. Study and Analysis of Social Factors on ...
 • Ertekin T, Yüksel Ç. The role of ecological literacy education ...
 • Boca GD, Saraçlı S. Environmental education and student's perception, for ...
 • Ghaemi A, Ghaemi P, Shobeiri SM. Level of environmental literacy ...
 • zareipour m, Asgari E. The need for environmental literacy to ...
 • Mihanpour H, Khashij M, Shamsizadeh Z, et al. Assessment of ...
 • HooshmandFiroozabadi F, Poorsaiedi M, Salamatian S, Sodaiezadeh H. Investigation of ...
 • Sadegh Salehi, Pazukinejad Z. Environment in higher education: assessment of ...
 • Sabzehei M, Gholipoor S, Adinevand M. A survey of the ...
 • Salehi S, Kabiri A, Karimzadeh S. A Study of Gender ...
 • Alavi L. A new interpretation of women's environmental behavior: importing ...
 • Dalen H, Bent H. Gender differences in environmental-related behavior. Statistiksentralbyra. ...
 • Hemayatkhah Jahromi M, Ershad F, Danesh P, Ghorbani M. Sociological ...
 • Rezaei M-S, Golbabaei F, Behzadi MH. Assessing the healthcare workers' ...
 • Zsóka Á, Szerényi ZM, Széchy A, Kocsis T. Greening due ...
 • Suryawati E, Suzanti F, Zulfarina Z, et al. The implementation ...
 • نمایش کامل مراجع