خلاصه فعالیتهای علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 150
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 651
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 58
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

Evaluate the effect of Protoparmeliopsis muralis on icaA gene expression in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus isolated from burn wound نوشته Soroush Seraji و Marziyeh Dadalahzehi و Somaye Rashki و Mohamad RahmaniThe investigation of causes and influencing factors regarding non-reported medical errors among nurses working in hospitals in Zahedan نوشته Hosin Moineمقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی با آموزش کارگاهی بر مهارت پرستاران اورژانس در تفسیر نوار قلب نوشته هاجره ابراهیمی ریگی تنها و خلیل برهان زهیInvestigating health literacy and its Relationship with the Social Influences of COVID-۱۹ in Police force employees نوشته Mohammad Saeed JadgalEvaluation of Dihydrofolate Reductase (Dhfr) Gene, Related to Plasmodium Falciparum Pyrimethamine Resistance in Imported Malaria Cases in Iran نوشته Davood AnvariInvestigation of Seroprevalence of Hydatidosis in High-risk Individuals in Sistan and Baluchestan Province, Southeast of Iran نوشته Mohammad KalkaliApproaches to Post-disaster Environmental Recovery نوشته Vahideh PouyeshTraining by Multimedia Messaging Service Method, a Solution to Improve Knowledge, Attitude, and Performance of Health Workers: A Quasi-Experimental Study نوشته Fatemeh DarbanRelationship Between Perception of Constructivism Learning-based Approaches and Self-actualization in Nursing Students نوشته Fatemeh DarbanThe Role of Health Literacy in COVID-۱۹ Vaccine Hesitancy نوشته Mohammad Saeed JadgalConsequences of Moral Distress in faculty member in the field of nursing: a qualitative Study نوشته Shiva PejmankhahEffect of Hypnosis in Adolescents: A Narrative Review نوشته Zahra Atarodi KashaniWater Quality Assessment of Dorudzan Reservoir(Shiraz) for Drinking and Irrigation Uses نوشته Babak Djahed و Mohammad Reza NarooieEvaluating Determinants of Food Hygiene Behavior Based on Health Belief Model in Health Workers of Urmia Health Center نوشته Mohammad Saeed JadgalDoes the Chemotherapy Protocol Affect CXCL۱۲/CXCR۴ Axes in Acute Myeloid Leukemia Patients with Monocytic Differentiation? نوشته Zahra Mousaviبررسی کارآیی دستگاه بی خطرساز و کپسوله کننده پسماندهای تیز و برنده پزشکی نوشته محمد کوهکن و محمد عثمان خدایاریفراوانی و علل خطاهای دارویی دانشجویان کارورزی در عرصه پرستاری استان سیستان و بلوچستان نوشته کیمیا صباغ و نظر قنبرزهی و نسترن حیدری خیاطتاثیر استقرار طب اورژانس بر ارزیابی شاخص‎های عملکردی بخش اورژانس نوشته الناز دامنی و الهام دامنیمراقبت خانگی از راه دور(Tele Home care) جانبازان شیمیایی در بیماری همه گیر کووید-۱۹ نوشته محمدسعید جدگالمقایسه تاثیر تحریک شنوایی وتحریک لمسی بر شاخص های فیزیولوژیک در بیماران با کاهش سطح هوشیاری بستری در بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه نیمه تجربی نوشته فاطمه کردسالارزهی

کنفرانسهای برگزار شده دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

تاکنون 2 کنفرانس توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر به صورت زیر است: