بررسی لباس و سوزن دوزی بلوچ در ایران و افغانستان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 242

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JIACITC01_006

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

پوشاک یکی از عناصر فرهنگی برای معرفی یک قوم محسوب می شود. قوم بلوچ از اقوام اصیلی است که در ایران و نواحی از افغانستان و پاکستان ساکن هستند و اغلب به زندگی دام پروری و عشایری و یا کشاورزی مشغول هستند. هنر سوزن دوزی در میان این قوم رایج است که با آن لباسهای خود را تزیین کرده و با طرح های خاص خود سعی در بازتاب هنر و سبک زندگی این قوم دارد. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی و توصیفی پوشاک زنان و مردان بلوچ در ایران و افغانستان پرداخته شده است و تفاوت آنها را از نظر جایگاه سوزن دوزی به کار رفته در لباس مقایسه کرده است.

Authors

فاطمه اسدی

مدرس طراحی و دوخت اطهر اراک

ملیحه گنجی

دانشجوی کارشناسی طراحی و دوخت اطهر اراک