بررسی عوامل موثر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان دوره ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RSCONF05_361

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

رفتار برخاشگرانه یکی از شایع ترین اختلالات رفتاری انسان است. بر اساس مطالعات انحام شده درصد زیادی از مشکلات رفتاری کودکان با عناوین مختلف مربوط به پرخاشگری است. وجود نظریات مختلف در این مورد حکایت از پیچیدگی موضوع دارد. پرخاشگری از نظر علمی نوعی گرایش در انسان است که به صورت ضربه زدن، کشتن و تخریب خود را نشان می دهد. آنچه که شخص در پاسخ به یک رفتار بیان می کند و نشان می دهد به گونه ای است که باید گفت مناسب عمل با رفتار طرف مقابل نیست. پژوهش حاضر به روش مروری کتابخانه ای انجام شده است که هدف از آن بررسی عوامل موثر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان دوره ابتدایی بود. نتایج نشان دادند که تاثیر محیط خانواده، رفتار معلم محیط زندگی و همسالان به میزان زیادی در ایجاد رفتار پرخاشگرانه انش آموزان موثر هستند. نتیجه گیری کلی: پرخاشگری بیشتر عامل بیرونی دارد و با کنترل محرکهای محیطی میتوان میزان پرخاشگری را کاهش داد. در این بررسی تاثیر محیط خانه و خانواده بیشتر از عوامل دیگر بود.

Authors

فرزاد مظفری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه شمس گنبد کاووس

عاطفه عابدی داشلی برون

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه شمس گاووس

زینب خوجملی

کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه شرق گلستان گنبدکاووس