ارایه الگوی خلاقیت در امور دانشی و امور ارزشی تعلیم و تربیت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO16_327

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف اصلی در ارزشیابی، تحرک ذهن دانش آموزان برای کنجکاوی بیشتر و خلق سوالات عمیق تر است، نه حفظ کردن مطالب،عشق به دانستن مهمتر از خوددانستن است، ارزش هر فرد به میزان سوالاتی بستگی دارد که در ذهن خود می پروراند. نه پاسخهایی که آموخته است. هدف گسترش ذهن است و نه مظروف ذهن . خود رهبری و خودانگیختگی از اصول اساسی در ارزشیابیشمار می رود، ضمن آن که ارزشیابی در این عرصه فرایندی مستمر است و نه محاکمه ذهنی در پایان کارارزشیابی کیفی توجه به ویژگی های آن از جمله : توجه به ویژگیهای اجتماعی عاطفی، توجه به عملکرد واقعی دانش آموز، افزایش علاقه بهیادگیری، توجه به ارزشیابی مستمر و فرایندی، تعامل بیشتر اولیاء با مدارس در زمینه امور تحصیلی دانش آموز ، ارائه بازخوردهایپیوسته به دانش آموز اولیاء برای بهبود عملکرد دانش آموز تقویت ارتباط عاطفی بین معلم و شاگرد ، از بین رفتن حس حسادت ورقابت کاذب ، افزایش استقلال دانش آموز، خلاقیت و تفکر خلاق بسیار مفید و راهگشا است.

Authors

مسعود عهدی

دانشجوی کارشناسی آموزش تاریخ ، دانشگاه فرهنگیان مرکز شهدای مکه تهران ، ایران.