استفاده از روش های بهینه سازی و الگوریتم های تکاملی در بهبود استراتژی های مدیریت ریسک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTBONYAD12_038

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1403

Abstract:

مدیریت ریسک در صنعت سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده از روش های بهینه سازی و الگوریتم های تکاملی می تواند در بهبود استراتژی های مدیریت ریسک موثر باشد. در این مقاله، به بررسی این موضوع پرداخته شده است. روش های بهینه سازی شامل الگوریتم های مختلفی همچون الگوریتم ژنتیک، الگوریتم تکامل تفاضلی، و الگوریتم تکامل استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته اند . در این تحقیق، ابتدا به معرفی مفاهیم اصلی مدیریت ریسک پرداخته شده و سپس به توضیح مزایا و معایب استفاده از روش های بهینه سازی و الگوریتم های تکاملی در این زمینه پرداخته شده است. سپس، با بررسی کاربردهای الگوریتم های تکاملی در مدیریت ریسک و ارائه مطالعات موردی، نتایج حاصل از استفاده این روش ها در بهبود عملکرد استراتژی های مدیریت ریسک بررسی شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که استفاده از الگوریتم های تکاملی می تواند بهبود قابل توجهی در مدیریت ریسک داشته باشد. این روش ها با توانایی پیش بینی دقیق تر و تطبیق بهتر با شرایط بازار، می توانند به بهبود عملکرد و کاهش ریسک های مرتب با سرمایه گذاری ها کمک کنند. در نتیجه، استفاده از روش های بهینه سازی و الگوریتم های تکاملی به عنوان ابزاری موثر در بهبود استراتژی های مدیریت ریسک توصیه می شود.

Authors

علی کیانی فر

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

محسن حمیدیان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

الناز سبزه ئی

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب