بررسی تطبیقی افزایش توانمندسازی و بهره وری کارکنان با بهره گیری از مدیریت مشارکتی با کمک روش فراتحلیل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF06_128

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

در این تحقیق برآنیم تا با کمک روش فراتحلیل نسبت به تحقیقات صورت گرفته در خصوص تاثیر مدیریت مشارکتی بر توانمند سازی و بهره وری را مورد مطالعه قرار دهیم . مدیریت مشارکتی در عمل در جامعه ایران بسیار ضعیف پیش می رود و برای تقویت درست و عملی آن باید در جامعه یک برنامه اصلی و بلند مدت صورت پذیرد. در تحقیق حاضر تلاش ما بر این است تا با ارائه راهکارهای عملی در جهت افزایش مدیریت مشارکتی در سازمان، مدیران را در نسبت به توانمندسازی کارکنان ترغیب نموده و در جهت افزایش بهره وری فردی و سازمانی سوق دهیم . این تحقیق می تواند به انتخاب مدیران پیشرو و توانمند سازی سرمایه انسانی و توسعه بیشتر و بهره وری بالاتر سازمان ها کمک قابل توجهی داشته باشد .

Authors

زهرا سلطانی

کارشناس منابع انسانی معاونت شهرسازی شهرداری شیراز