مدیریت بهره برداری روزانه ی شبکه های توزیع بصورت چندهدفه با روش تعامل فازی با درنظرگرفتن حضورپیلهای سوختی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 719

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICEE21_385

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1392

Abstract:

پیلهای سوختی FCPP ازجمله کاربردی ترین منابع انرژیهای تجدیدپذیرهستند باتوجه به اینکه این منابع کمترین الودگی را به محیط زیست وارد می کنند میتوانند به عنوان یک انرژی پاک درنظر گرفته شوند و انرژی را با بازده بالا و تولیدنویز بسیارکم را تامین کنند مطالعه تاثیر پیلهای سوختی برشبکه های توزیع یک موضوع تحقیقاتی جدید است که درآن عملکرد پیل سوختی در حالت متصل به شبکه بررسی میشود دراین مقاله روش تعامل فازی براساس الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات بهبود یافته IPSO برای حل مساله چندهدفه ی مدیریت بهره برداری بهینه با درنظر گرفتن وجود پیلهای سوختی ارایه میشود برای حل مساله چندهدفه روش جدید تعامل فازی ارایه میشود که درآن بهره بردار برای هریک ازتوابع هدف مقادیر فازی با استفاده ازتوابع عضویت فازی درنظر میگیرد و معمولا توابع عضویت برای هرتابع هدف با توجه به تجربه و درک مستقیم بهره بردار تعیین میشود بعدازتعیین توابع عضویت بهره بردار مقدار مرجعی مطلوب برای تابع عضویت هرتابعمشخص می کند این مقدار مرجع با توجه به تجربه بهره بردار و رفتار توابع هدف موجود درمسئله چندهدفه بدست می آید.

Keywords:

پیل سوختیFCPP , مسئله ی چندهدفه مدیریت بهره برداری بهینه , الگوریتم PSO , بهبود یافته IPSO , روش تعامل فازی

Authors

حامد زین الدینی میمند

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رمضانعلی نقی زاده

دانشگاه صنعتی همدان