تثبیت خاک واگرا با استفاده از باکتری باسیلوس اسفاریکوس

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,514

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOTEC01_054

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1392

Abstract:

یکی از موضوعاتی که همواره در انتخاب منابع قرضه ریزدانه برای خاکریزهای مهندسی نظیر سدهای خاکی و کانال های آبیاری باید مورد بررسیو توجه قرار گیرد، وجود پتانسیل روانگرایی در این مصالح میباشد. عدم توجه به این مهم در اجرای سازههای آبی مشکلات زیادی را پدید آوردهو موجب تخریب و غیر قابل استفاده شدن اینگونه مصالح شده است. به منظور رفع مشکل واگرایی می توان از روش های مختلفی استفاده کرد کهیکی از جدیدترین آن ها بهسازی به روش بیولوژیکی است که اخیرا تحقیقات زیادی به منظور بهبود خواص مکانیکی خاک با استفاده از این روشدر حال انجام است. در این مقاله بهسازی بیولوژیکی روی یک خاک واگرای مصنوعی که با افزودن هگزامتافسفات سدیم واگرا شده است بررسیمی شود. نتایج آزمایشات انجام شده نشان داد که باکتری باسیلوس اسفاریکوس در تثبیت واگرایی خاک موثر است و واگرایی خاک با افزایشزمان عمل آوری کاهش می یابد.

Authors

ساسان مروج

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه شیراز

قاسم حبیب آگهی

استاد بخش مهندسی راه و ساختمان، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

علی نیازی

دانشیارپژوهشکده بیوتکنولوژی، دانشگاه شیراز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Sherard, J. and Decker, R. "Sum m ary-evaluation of symposium ...
 • "Standard test method for identification and classification of dispersive clay ...
 • Bourdeaux, G., Imaizumi, H., "Dispersive clay at Sobradinho dam, " ...
 • Ouhadi , V., Goodarzi, A., "Assessment of the stability of ...
 • Vakili, A.H., Selamat, M.R., Moayedi, H. and Amani, H. "Stabilization ...
 • McDaniel, T.N., "Dispersive soil problem at Los Esteros dam, " ...
 • Indraratna, B. and Nutalaya, "Stabilization of a dispersive soil by ...
 • Saderkarimi, J., "Lime and distilled water treatment of dispersive soils ...
 • Rahimi , H. and Fakour, K., "Comparison of portland cement ...
 • Bolouri-Bazas , J. and Saghafy, H.R., "Properties and behavior of ...
 • و [11] R amachandran, S, Ramakrishnan, V. and Bang, S., ...
 • De Muynck, W., Cox, K., Belie, N. and Verstraete, W., ...
 • Vandevivere , P. and Baveye, P., "Relationship between transport of ...
 • Bonala, M. and Reddi, L., "Physicoch emical and biological mechanisms ...
 • Stewart, T. and Fogler, H., "Biomass plug development and propagation ...
 • Ravenscroft, N., Walker, S, Dutton, G. and Smit, J. "Identification, ...
 • Tsang, P., Li, G., Brun, Y. and Tang, J., "Adhesion ...
 • نمایش کامل مراجع