بررسی میزان آشنایی مصرف کنندگان بامحصولات ارگانیک ورضایت به پرداخت بیشتر مطالعه موردی خیارارگانیک درمیادین میوه و تره بارتهران

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 847

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCOCA01_048

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1392

Abstract:

هدف تحقیق بررسی میزان اشنایی مصرف کنندگان با محصولات ارگانیک ورضایت به پرداخت بیشتر جهت محصول خیارارگانیک ازدیدگاه مصرف کنندگان درسطح میادین میوه و تره بارشهرتهران بود تحقیق ازنوع کاربردی روش پژوهش ازنوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل 15408 نفرازمصرف کنندگان بود که ازاین تعداد 320نفربه عنوان نمونه موردمطالعه قرارگرفتند حجم نمونه ازطریق فرمول کوکران محاسبه گردید ونمونه گیری نیز به شیوه نظامند به روش طبقه ای نسبی و به شکل تصادفی صورت گرفت ابزارتحقیق پرسشنامه ای بودکه روایی صوری محتوایی آن براساس نظرات اساتید تایید و برای تعیین میزان پایایی ازضریب الفای کرونباخ 0/92 استفاده گردید تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق نرم افزار SPSS صورت گرفت بااستفاده ازفواصل بین نسبت ها دردرصدتجمعی و میانگین میزان اشنایی مصرف کنندگان به طور متوسط باکنترل شیمیایی 43/6درصدکنترل بیولوژیک 39/4درصدمحصول ارگانایک 83/2وعدم تمایل به پرداخت بیشتر 16/8 درصد بود بالاترین میزان تمایل به پرداخت نیز 16/6 درصد ازقیمت پایه خیارمعادل با1000ریال بود که 23/3درصدمصرف کنندگان راشامل گردید

Authors

یحیی استادی

کارشناس ارشداقتصادکشاورزی

محمدعلی محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشدآموزش کشاورزی

اسداله نظرزاده

کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

مرسده خدادوست

کارشناس ارشدحشره شناسی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • - استادی ی .1388.بررسی اقتصادی و مقایسه کمی و کیفی ...
 • مصرف کنندگان.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، ...
 • - استادی ی. یاوری غ. شجاعی م. میردامادی س.م. ایمانی ...
 • - ایمانی س. 1383. بررسی باقیمانده سموم و متابولیست‌های شناخته ...
 • _ _ اورزی _ اروژی28-26مراه 1391 هه ...
 • بابااکبری م. اسدی ع. اکبری م. فخارزاده س. سوختانلو م.1387.بررسی ...
 • - شجاعی م. استوان ه. درویش ف. تیرگری س. لبافی ...
 • Akbari M, Asadi A.2008 A Comparative Study of Iranian Consumers" ...
 • Angulo AM, Gil JM, Tamburo L.2003. Food Safety and Consumers' ...
 • Canavari M, Nocella G, Scarpa R.2005 .Stated willingness-to pay for ...
 • Debach P, Rosen D.1991 Biological Control by Natural Enemies. Cambridge ...
 • Efthima T, Boutsouki C, Zotos Y, Mattas K .2008 . ...
 • Ergin E, Ozsacmaci B.2010. Turkish consumers" perceptions and consumption of ...
 • Grunert SC, Juhl HJ.1995 Values, environmental attitudes and buying of ...
 • Kuhar A, Juvancic L. 2010. What determines purchasing behaviour for ...
 • Mutlu N. 2007. Consumer Attitude and Behavior towards organic food: ...
 • Ramdan M. 2005. Consumer Consumption and Perception of Organic Products ...
 • Richman N, Dimitri C. 2000. Organic Foods: Niche "ignallin venture ...
 • Saba, A & F. Messina .2002.Attitudes towards organic foods and ...
 • Sadati SA, Sadati SA, Shaabanalifam H, Tahertoloudel P. 2010. Survey ...
 • Schobesberger BI, Darnhofer S, Somssook C. 2008. Consumer perceive of ...
 • Siti nor Bayaah A, Juhdi N. 2010. Organic food: a ...
 • Stefanic, I.E.Stefanic, R.Haas. 2001. What the customers really want: organic ...
 • Tsakiridou EC, Boutsouki Y, Zotos K. 2008 .Attitudes and behavior ...
 • Turco G. 2002 Organic food-an opportunity at who's expense? Available ...
 • von Alvensleben R. 1998. Ecological aspects of food demand: The ...
 • Wandel M, Bugge A. 1997. _ _ consumeg evaluation of ...
 • Williams, P.R. D & J. K. Hammit. 2001. Perceived risks ...
 • Yiridoe EK, B onti-Ankomah S, Martin RC. 2005. Comparison of ...
 • نمایش کامل مراجع