ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر yahya ostadi

Dr. yahya ostadi

سرپرست آزمایشگاه های آموزشی وکارشناس ارشد پژوهشی آزمایشگاه تخصصی حشره شناسی و سم شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

محور تخصصی:علوم کشاورزی

Researcher ID: (80911)

استاد مدعو
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت yahya ostadi در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
عضو پیوسته

yahya ostadi ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1. Effect of the diatomaceous earth, Beauveria bassiana, and its synergistic effects against Sitophilus (L.) (Coloptera curcullonidae) under laboratory conditions International Conference on Biopesticides 6 (ICOB) 11-16 December, 2011: Chiang Mai, Thailand. (Poster)
2. Insecticidal Activity of Essential Oils of Eucalyptus Camaldulensis and Thymus Daenensis against Callosobruchus Maculatus (coleoptera: Bruchidae), XI International Conference on Finance and Economics, December 4 - 5, 2014, Penang, Malaysia. (Poster)
3Insecticidial Effects of Essential Oil and Plants Extract of Carum Copticum and Thymus Daenensis on Sitophilus Oryzae L. (coleoptera: Curculionidae), XI International Conference on Finance and Economics, December 4 - 5, 2014, Penang, Malaysia. (Poster)
4. Insecticidal Effects of Essential Oil and Plants Extract of Thymus Daenensis on Sitophilus Oryzae L. (col.: Curculionidae), XI International Conference on Finance and Economics, December 4 - 5, 2014, Penang, Malaysia. (Poster)
5Insecticidial activity of Essential Oil and Plant Extract of Eucalyptus Camaldulensis on callosobruchus maculatus (coleoptera: Bruchidae), International Conference on advances in plant sciences (ICAPS), November 18 - 22, 2014, Kuching, Sarawak, Malaysia. (Oral)
6Insecticidal Effects of Plant Extracts of Thymus Daenensis and Eucalyptus Camaldulensis on Callosobruchus Maculatus (coleoptera: Bruchidae), XI International Conference on Finance and Economics, December 4 - 5, 2014, Penang, Malaysia. (Poster
7Identification and prioritization obstacles in production of edible insects as diets in Iran, 8th International Conference on Sustainable Agriculture for Food, Energy, Environment and Industry In Reginal and Global Context 21-23 November 2017 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran (Oral)

yahya ostadi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهنگرش مصرف کنندگان نسبت به کشاورزی ارگانیک و عوامل اقتصادی موثربرآناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
2دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ارزش تفریحی بوستان های شهر تهران با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط CVM مطالعه موردی مناطق 3 و 17اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
3دریافت فایل PDF مقالهتأثیر میزبان های مختلف گیاهی بر آنزیمهای گوارشی کرم غوزه پنبهHelicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae)دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
4دریافت فایل PDF مقالهتأثیر میزبان های مختلف گیاهی بر شاخص های تغذیه ایHelicoverpa armigera Lepidoptera: Noctuidaeدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
5دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نظریه بازیها در کشت حبوبات استان کهگیلویه و بویراحمددومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت بهینگی مصرف نهادههای کود، سموم شیمیایی و آب در تولید محصول گندم استان گلستاندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اثرگذاری عوامل مدیریتی درتولید محصول سالم ازدیدگاه مصرف کنندگاندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
8دریافت فایل PDF مقالهعوامل اجتماعی و فرهنگی موثربرتمایل به خریدمحصول سالم و ارگانیکدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی گیاهان دارویی دراستانهای کشوردومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آشنایی مصرف کنندگان بامحصولات ارگانیک ورضایت به پرداخت بیشتر مطالعه موردی خیارارگانیک درمیادین میوه و تره بارتهراناولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
11دریافت فایل PDF مقالهبیولوژی (Helicoverpa armigera (Lep: Noctuidae روی میزبان های مختلف گیاهیدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
12دریافت فایل PDF مقالهدیدگاه مصرف کنندگان نسبت به عوامل آموزشی موثر بر پذیرش محصول ارگانیکدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
13دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی موانع تولید حشرات خوراکی به عنوان جیره غذایی در ایرانهشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت1396
14دریافت فایل PDF مقالهتعیین و مقایسه ترکیبات تقریبی (پروتئین، چربی، خاکستر، رطوبت، کربوهیدرات و فیبر) لاروهای Tenebrio molittor و Zophobas morio جهتتهیه جیره غذایی دام و طیوراولین کنگره ملی غذای حلال1398
15دریافت فایل PDF مقالهچالش های تولید و مصرف حشرات به عنوان غذااولین کنگره ملی غذای حلال1398
16دریافت فایل PDF مقالهسمیت اسانس تلفیقی نعناع فلفلی و اسانس دارچین بر سوسك چهار نقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus (Col: Bruchidaeسومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی1399
17دریافت فایل PDF مقالهسمیت تنفسی اسانس نعناع فلفلی و اسانس دارچین بر سوسك چهار نقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus (Col: Bruchidaeسومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی1399
18محمدی سلیمانی، ابراهیم ؛ یزدانی، سعید ؛ محبی راد، عبدالحسین ؛ استادی، یحیی . (1393). ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید بانک کشاورزی با استفاده از شاخص مالم کوئیست. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393
19صبری، گیتی ؛ ایمانی، سهراب ؛ احدیت، علی ؛ معروف، عارف ؛ استادی، یحیی . (1393). بررسی اثر حشره کشی اسانس زنیان بر روی شپشهی برنج Sitophilus oryzae L. (Col.: Curculionidae). مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393
20صبری، گیتی ؛ ایمانی، سهراب ؛ احدیت، علی ؛ معروف، عارف ؛ استادی، یحیی . (1393). بررسی اثر حشره کشی اسانس Thymus daenensis بر روی شپشه برنج Sitophilus oryzae L. (Col.: Curculionidae). مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393
21دانش افروز، افسون ؛ ایمانی، سهراب ؛ احدیت، علی ؛ معروف، عارف ؛ استادی، یحیی . (1393). بررسی اثر حشره کشی عصاره ThymusdaenensisوEucalyptus camaldulensis روی سوسک چهار‌نقطه‌ای حبوبات Callosobruchusmaculatus(Col.: Bruchidae). مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393
22دانش افروز، افسون ؛ ایمانی، سهراب ؛ احدیت، علی ؛ معروف، عارف ؛ استادی، یحیی . (1393). بررسی اثر حشره کشی اسانس Eucalyptus camaldulensisوThymusdaenensis روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchusmaculatus(Col. : Bruchidae). مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393
23استادی، یحیی ؛ شوکت فدایی، محسن ؛ قاسمیان، سیمین دخت ؛ سلیمانی محمدی، ابراهیم ؛ رستمیان تل زایی، فاطمه . (1393). بررسی فرآوری تبدیلی و تکمیلی محصولات عمده باغی و صیفی منتخب در ایران. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393
24محمدی، محمدعلی ؛ فرج الله حسینی، سیدجمال ؛ نیکنامی، مهرداد ؛ استادی، یحیی . (1393). نگرش مصرف کنندگان نسبت به عوامل سیاست گذاری موثر بر پذیرش محصولات ارگانیک. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393
25یاوری، غلامرضا ؛ استادی، یحیی ؛ رستمیان، فاطمه . (1393). بررسی مبانی اثرات تولید و کارایی فنی عسل در استان کهگیلویه و بویراحمد. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393
26رشیدی، علیرضا ؛ استادی، یحیی . (1393). محاسبه کارایی و بازده به مقیاس باغداران پسته شهر انار. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393
27استادی، فرشید ؛ حسن زاده، مهرداد ؛ استادی، یحیی . (1393). بررسی عوامل بازاریابی و آمیخته بازاریابی بر تصمیم گیری خرید محصولات ارگانیک توسط مصرف کنندگان. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393
28استادی، یحیی ؛ یزدانی، سعید ؛ رستمیان، فاطمه ؛ محمدی سلیمانی، ابراهیم ؛ شیدی شریف آبادی، علیرضا . (1393). بررسی میزان تولید محصولات عمده باغی و صیفی منتخب در ایران. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393
29محمدی، محمدعلی ؛ فرج الله حسینی، سیدجمال ؛ نیکنامی، مهرداد ؛ استادی، یحیی . (1393). بررسی عوامل اقتصادی موثر بر پذیرش محصولات ارگانیک از دیدگاه مصرف کنندگان. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393
30استادی، فرشید ؛ حسن زاده، مهرداد ؛ استادی، یحیی . (1393). تاثیر عوامل موقعیتی و جمعیت شناختی بر تصمیم گیری خرید محصولات ارگانیک توسط مصرف کنندگان در شهر تهران. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393
31محمدی سلیمانی، ابراهیم ؛ یزدانی، سعید ؛ استادی، یحیی . (1393). بررسی شاخص های فیزیکی مزیت نسبی محصولات زراعی منطقه جنوب کرمان. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393
32قاسمیان، سیمین دخت ؛ یزدانی، سعید ؛ استادی، یحیی . (1393). برآورد کارایی فنی محصولات استراتژیک بعد از اجرای سیاست حذف یارانه حامل‌های انرژی (مطالعه موردی: استان گلستان). مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393
33یزدانی، سعید ؛ رستمیان، فاطمه ؛ استادی، یحیی ؛ زهره وند، سلمان . (1393). بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولیدپسته در شهرستان انار. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی1393

yahya ostadi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ضدقارچی نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط ساکارومیسس سرویسیه بر کاندیدا آلبیکنسفصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی1395
2دریافت فایل PDF مقالهتعیین و مقایسه ترکیبات تقریبی (پروتئین، چربی، خاکستر، رطوبت، کربوهیدرات و فیبر) لاروهای Tenebrio molittor و Zophobas morio جهت تهیه جیره غذایی دام و طیورپژوهشنامه حلال1399
3Determination of Diazinon residue in honey samples from Damavand regionSM Hasheminia, M Jamshidi, Y Ostadi - Food Science and Technology, 20192019
4arzan, Aro, Havir, Mosha, Tar Lake and Damavand in June and September …Determination of Fluvalinate residue in honey samples of Damavand regionSM Hasheminia, M Jamshidi, Y Ostadi - Food Science and Technology, 20192019
5Edible Insects, Challenges and Opportunities‏O YAHYA, Y GHOLAMREZA, SF MOHSEN, A MAJID, I SOHRAB‏گیاهپزشکی کاربردی- IRAN 5 (4-1395), 18‏1395
6استادی, یحیی, یاوری, غلامرضا, شوکت فدایی, محسن, احمدیان, مجید, ایمانی, سهراب. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی موانع تولید حشرات خوراکی به‌عنوان جیره غذایی ازدیدگاه تولید‌کنندگان دام و طیور با استفاده از روش (AHP). فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی, 9(1), 1-16.1396
7استادی, یحیی, یاوری, غلامرضا, شجاعی, محمود, میردامادی, سید مهدی, محمدی, محمد علی. (1391). تاثیر عوامل آموزشی در کاربرد کنترل بیولوژیک در محصولات گلخانه ای از دیدگاه مصرف کنندگان. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 5(تابستان 91), 19-32.1391
8استادی, یحیی, یاوری, غلامرضا, شوکت فدایی, محسن, احمدیان, مجید, ایمانی, سهراب.(1394). شناسایی، اولویت‌بندی و مقایسه موانع آموزشی و توسعه پایدار مؤثر بر تولید حشرات خوراکی به عنوان جیره غذایی به روش AHPاز دیدگاه گروه‌های منتخب. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 8(4( پیاپی 32)), 45-62.1394
9استادی, یحیی, یاوری, غلامرضا, شجاعی, محمود, میردامادی, سید مهدی, ایمانی, سهراب. (1388). اندازه‌گیری باقی‌مانده حشره کش دیازینون در محصول خیار گلخانه‌ای عرضه شده در میادین میوه و تره‌بار شهر تهران. گیاه پزشکی, 1(4), 354-345.1388
10صبری، گ. ایمانی، س. احدیت، ع.معروف،ع و استادی، ی. بررسی حشره کشی اسانس و عصاره ی زنیان Carum copticum C.B. Clarke بر روی شپشه ی برنج Sitophilus Oryzae L. (coleoptera: Curculionidae)، مجله حشره شناسی گیاهان زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. دوره 6، شماره (12) بهار -تابستان1395، تابستان و پاییز 1395، صفحه 1-611395
11امام جمعه، ل. ایمانی، س. استادی، ی و زجاجی، م. (1392). بررسی آلودگی قارچ خوراکی Agaricusbisporusبه سموم دیازینون و اندوسولفان در شهر تهران. بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی, 2(شماره 1، بهار 92), 33-37.1392
12فرحناز افسری، عزیز شیخی گرجان*، سهراب ایمانی، یحیی استادی برهمکنش مخلوط حشره کش های هگزافلومورون و فلوبن دیامید روی لارو بید کلم Plutella xylostella1398
13سیاوش تیرگری و یحیی استادی چگونگی جابجایی و برقراری کلنی های زنبور عسل کوچک ایران در کنار مزارع کشاورزی(یونجه) در استان های جنوب کشور جهت تولید اقتصادی بذر و عسل1399
14Challenges in breeding and consumption of insects as feed and food in Iran1399

yahya ostadi Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1طرح پژوهشیهمکار طرح تحقیقاتی " بررسی امکان بیوسنتز خارج سلولی نانو ذرات نقره توسط Saccharomyces cerevisieae و بررسی اثرات ضد میکروبی آن"دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی1394Persian
2طرح پژوهشیهمکار طرح تحقیقاتی " اندازه گیری باقی مانده سم در عسل تولیدی منطقه دماوند "دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن1396Persian

yahya ostadi Teaching Experience

RowUniversityرتبه علمیYear
1
استاد مدعو1389-1399

yahya ostadi Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1اقتصاد کشاورزی(سیاست و توسعه کشاورزی)
دانشگاه پیام نور واحد تهران
دکتری تخصصی1391-تاکنون
2مهندسی اقتصاد کشاورزیکارشناسی ارشد1386-1388
3مهندسی کشاورزیکارشناسی1371-1377

سوابق شغلی و تخصصی yahya ostadi

Rowنوع سابقهعنوان سابقه کاریYear
1سابقه کار دانشگاهیکارشناس پژوهش آزمایشگاه تخصصی حشره شناسی کشاورزی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری1378-1398
2سابقه کار دانشگاهیکارشناس آموزش آزمایشگاه گیاه پزشکی در مقطع کارشناسی1380-1384
3سابقه کار دانشگاهیکارشناس پژوهش آزمایشگاه تخصصی خاکشناسی و زمین شناسی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد1381-1382
4تدریس دانشگاهیمدرس مدعو...دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن1389-1391
5تدریس دانشگاهیمدرس مدعو...دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی1394-1397
6تدریس دانشگاهیمدرس مدعو...دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی1396-1397
7تدریس دانشگاهیمدرس مدعو...دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات1397-1398
8سابقه کار صنعتیهمکار طرح دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی1393-1394
9سابقه کار صنعتیهمکار طرح دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن1395-1397
10سابقه کار دانشگاهیاستاد مشاور 8 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی (حشره شناسی)1393-1398
11سابقه کار دانشگاهیدر حال مشاوره 2 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی (حشره شناسی)1397-1398
12تدریس دانشگاهیمدرس کارگاه آموزشی استاندارد سازی و ایمنی کار در ازمایشگاه(1) (طراحی و ساخت آزمایشگاه و کارگاه استاندارد) دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات1398-1398
13سابقه کار دانشگاهیمدرس کارگاه آموزشی استاندارد سازی و ایمنی کار در ازمایشگاه(2) (تجهیزات حفاظت فردی وآموزش ایمنی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات1398-1398
14سابقه کار دانشگاهیدرس کارگاه آموزشی استاندارد سازی و ایمنی کار در ازمایشگاه(3) (الزامات ایمنی و راه کارهای کنترل خطر در آزمایشگاه)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات1398-1398
15سابقه کار دانشگاهیمدرس کارگاه آموزشی استاندارد سازی و ایمنی کار در ازمایشگاه(4) (اصول ایمنی استفاده و نگهداری مواد شیمیایی و سیلندرهای گاز) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات1398-1398
16تدریس دانشگاهیمدرس ایمنی و استاندارد در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات1398-1398
17تدریس دانشگاهیمدرس ایمنی زیستی رشته سلولی و مولکولی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات1399-1399

جوایز و افتخارات yahya ostadi

Rowعنوان جایزه، مقام، رتبهYear
1رتبه یک قبولی آزمون سراسری دکتری1391
2داور برگزیده حوزه کشاورزی و منابع طبیعی کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری1394
3برگزیده به عنوان پوستر برتر اولین کنگره ملی سلامت غذا (تولید، تبدیل، مصرف) 24-23 مهر 13931393

yahya ostadi Workshops

Rowعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریYear
1Good Laboratory Practice Certificateاداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی و واحد علوم و تحقیقات1388
2دوره آموزشی آشنایی با مدیریت زمانسازمان ملی استاندارد ایران1394
3دوره آموزشی آشنایی با مدیریت تعارضسازمان ملی استاندارد ایران1394
4دوره آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی (مدیریت کیفیت) EFQMسازمان ملی استاندارد ایران1394
5دوره آموزشی 2008-9001 ISOسازمان ملی استاندارد ایران1394
6دوره آموزشی 14001 ISOسازمان ملی استاندارد ایران1394
7استاندارد سازی و ایمنی کار در آزمایشگاهمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد1389
8آشنایی با موافقت نامه ها و مقررات سازمان جهانی تجارتوزارت صنعت، معدن و تجارت1390
9دوره آموزشی دوایر کنترل کیفیت QCCسازمان ملی استاندارد ایران1394
10دوره آموزشی تدوین استاندارد های منطقه ایی، ملی، بین المللیسازمان ملی استاندارد ایران1394
11اخذ گواهینامه دوره 7 مهارت کامپیوتر(ICDL) شامل: مبانی، ویندوز، اینترنتWord, Excel, Access, Power pointدانشگاه علوم پزشکی1382
12گواهینامه گزارش نویسیمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی1390
13Strategic Marketing ManagementTUV Rheinland Academy2008
14گواهینامه دوره روانخوانی و مفاهیم قرآنمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی1389
15دوره رشد و پرورش هوش و خلاقیتمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد1390
16دوره درآمدی بر امر به معروف و نهی از منکر )مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد1391
17دوره زندگی و سیره معصومین(ع) (2)مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد1390
18دوره نماز و احکام آنمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد1392
19دوره مدیریت های بحران های فرهنگی و اجتماعیواحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی1394
20دوره آموزشی غدیر شناسیواحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی1395
21کارگاه آموزشی تکریم ارباب رجوعواحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی1395
22کارگاه آموزشی معارف امام هادی(ع)واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی1395
23کارگاه آموزشی شاخص های فرهنگ کتابخوانیواحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی1395
24کارگاه آموزشی د یدگاه نظریات نو بررسی و تحلیل فرهنگ از دین فرهنگیواحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی1395
25کارگاه آموزشی آموزش فرهنگ نقد و انتقاد پذیریواحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی1395
26کارگاه آموزشی ارتقا فرهنگ کار و دانشگاهواحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی1395
27توانمندی سازی فرهنگی کارکنانواحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی1397
28کارگاه اموزشی الزامات فرهنگی در پیاده سازی اقتصاد مقاومتیواحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی1395
29دوره آموزشی گزارش نویسیمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد1390

Other

RowTitle
1مدیر سایت همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی دانشگاه پیام نور
2آشنایی با نرم افزارهای آماری Expert Choice, Super Decisions, Spss, Polo PC
3عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
4عضو کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
5داورکنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
6داور کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
7عضو کمیته علمی نخستین همایش بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
8عضو کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
9عضو کمیته علمی دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی
10داور کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری
11عضو کمیته علمی کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
12داور کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
13عضو کمیته علمی و داوری سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
14عضو کمیته داوری سومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست
15عضو کمیته داوری اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
16عضو کمیته داوری دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
17داور دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
18عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
19عضو کمیته داوری دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
20عضو کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
21عضو کمیته داوری دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری
22عضو کمیته داوری اولین همایش بین المللی پژوهش نو در مدیریت
23عضو کمیته داوری همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
25عضو کمیته علمی و داوری چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
26عضو کمیته داوری دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
27عضو کمیته داوری اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
28عضو کمیته علمی همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی دانشگاه پیام نور
29داور همایش سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30داور همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور
31داور کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
32داور همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33داور اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
34داور اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
35داور کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
36عضو کمیته علمی اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
37عضو کمیته علمی و داوری سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
38عضو کمیته داوری همایش علمی، پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
39عضو کمیته داوری اولین کنفرانس ملی غذای حلال دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
40عضو کمیته اجرایی اولین کنفرانس ملی غذای حلال
41دبیر اجرایی همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی دانشگاه پیام نور
create: 5 December 2017 - view 1960

yahya ostadi annual papers published chart

Contact informations

Email: yahya.ostadi@srbiau.ac.ir
Country: ایران Province: تهران City: تهران
Address: پونک انتهای اشرفی اصفهانی به سمت حصارک دانشکاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجتمع ازمایشگاهی زکریا رازی ازمایشگاه تخصصی حشره شناسی و سم شناسی کشاورزی

Share

Favorites

  • حشرات خوراکی
  • اقتصاد حشرات
  • ایمنی و استاندارد در آزمایشگاه
  • اقتصاد کشاورزی
  • محصولات ارگانیک
  • سم شناسی و دفع آفات
  • عصاره ها و اسانس های گیاهی
  • ایمنی زیستی

Top Keywords in yahya ostadi papers

Support