آقای دکتر yahya ostadi

Dr. yahya ostadi

دکتری تخصصی مهندسی اقتصاد کشاورزی(سیاست و توسعه کشاورزی) و رئیس اداره تجاری سازی حوزه معاونت فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

Researcher ID: (80911)

41
23
2
3
25
4
49
2
7

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

 •  . Effect of the diatomaceous earth, Beauveria bassiana, and its synergistic effects against Sitophilus (L.) (Coloptera curcullonidae) under laboratory conditions International Conference on Biopesticides 6 (ICOB) 11-16 December, 2011: Chiang Mai, Thailand. (Poster)
 •  . Insecticidal Activity of Essential Oils of Eucalyptus Camaldulensis and Thymus Daenensis against Callosobruchus Maculatus (coleoptera: Bruchidae), XI International Conference on Finance and Economics, December 4 - 5, 2014, Penang, Malaysia. (Poster)
 •  Insecticidial Effects of Essential Oil and Plants Extract of Carum Copticum and Thymus Daenensis on Sitophilus Oryzae L. (coleoptera: Curculionidae), XI International Conference on Finance and Economics, December 4 - 5, 2014, Penang, Malaysia. (Poster)
 •  . Insecticidal Effects of Essential Oil and Plants Extract of Thymus Daenensis on Sitophilus Oryzae L. (col.: Curculionidae), XI International Conference on Finance and Economics, December 4 - 5, 2014, Penang, Malaysia. (Poster)
 •  Insecticidial activity of Essential Oil and Plant Extract of Eucalyptus Camaldulensis on callosobruchus maculatus (coleoptera: Bruchidae), International Conference on advances in plant sciences (ICAPS), November 18 - 22, 2014, Kuching, Sarawak, Malaysia. (Oral)
 •  Insecticidal Effects of Plant Extracts of Thymus Daenensis and Eucalyptus Camaldulensis on Callosobruchus Maculatus (coleoptera: Bruchidae), XI International Conference on Finance and Economics, December 4 - 5, 2014, Penang, Malaysia. (Poster
 •  Identification and prioritization obstacles in production of edible insects as diets in Iran, 8th International Conference on Sustainable Agriculture for Food, Energy, Environment and Industry In Reginal and Global Context 21-23 November 2017 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran (Oral)

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • طرح پژوهشی همکار طرح تحقیقاتی " اندازه گیری باقی مانده سم در عسل تولیدی منطقه دماوند " (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن) - 1396 - فارسی (1396)
 • طرح پژوهشی همکار طرح تحقیقاتی " بررسی امکان بیوسنتز خارج سلولی نانو ذرات نقره توسط Saccharomyces cerevisieae و بررسی اثرات ضد میکروبی آن" (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) - 1394 - فارسی (1394)

Teaching Experience

 • استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات(1397-1399)
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات(1397-1401)
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکی(1397-1398)
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد علوم داروئی(1394-1397)
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد رودهن(1389-1391)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدرس مدعو...دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (1389-1391)
 • سابقه تدریس در مدرس مدعو...دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی (1394-1397)
 • سابقه تدریس در مدرس مدعو...دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی (1396-1397)
 • سابقه تدریس در مدرس مدعو...دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1397-1398)
 • سابقه تدریس در مدرس کارگاه آموزشی استاندارد سازی و ایمنی کار در ازمایشگاه(1) (طراحی و ساخت آزمایشگاه و کارگاه استاندارد) دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات (1398-1398)
 • سابقه تدریس در مدرس ایمنی و استاندارد در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1398-1398)
 • سابقه تدریس در مدرس ایمنی زیستی رشته سلولی و مولکولی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1399-1399)
 • سابقه تدریس در برگزاری و تدریس کارگاه استاندارد سازی و ایمنی کار در ازمایشگاه(1) (طراحی و ساخت آزمایشگاه و کارگاه استاندارد) در واحد علوم و تحقیقات هشتم و نهم دی ماه1399 (1399-1399)
 • سابقه تدریس در برگزاری و تدریس کارگاه استاندارد سازی و ایمنی کار در ازمایشگاه(2)(تجهیزات حفاظت فردی وآموزش ایمنی) در واحد علوم و تحقیقات شانزدهم و هفدهم دی ماه 1399 (1399-1399)
 • سابقه تدریس در برگزاری و تدریس کارگاه استاندارد سازی و ایمنی کار در ازمایشگاه(3)(الزامات ایمنی و راه کارهای کنترل خطر در آزمایشگاه) در واحد علوم و تحقیقات چهارم و پنجم بهمن 1399 (1399-1399)
 • سابقه تدریس در برگزاری و تدریس کارگاه استاندارد سازی و ایمنی کار در ازمایشگاه(4) (اصول ایمنی استفاده و نگهداری مواد شیمیایی و سیلندرهای گاز) در واحد علوم و تحقیقات بیست و ششم و بیست و هفتم بهمن 1399 آذر ماه (1399-1399)
 • سابقه کار صنعتی در همکار طرح دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی (1393-1394)
 • سابقه کار صنعتی در همکار طرح دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن (1395-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس پژوهش آزمایشگاه تخصصی حشره شناسی کشاورزی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (1378-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس آموزش آزمایشگاه گیاه پزشکی در مقطع کارشناسی (1380-1384)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس پژوهش آزمایشگاه تخصصی خاکشناسی و زمین شناسی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد (1381-1382)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد مشاور 10 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی (حشره شناسی) (1393-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در در حال مشاوره 2 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی (حشره شناسی) (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس کارگاه آموزشی استاندارد سازی و ایمنی کار در ازمایشگاه(2) (تجهیزات حفاظت فردی وآموزش ایمنی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در درس کارگاه آموزشی استاندارد سازی و ایمنی کار در ازمایشگاه(3) (الزامات ایمنی و راه کارهای کنترل خطر در آزمایشگاه)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس کارگاه آموزشی استاندارد سازی و ایمنی کار در ازمایشگاه(4) (اصول ایمنی استفاده و نگهداری مواد شیمیایی و سیلندرهای گاز) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس دوره ضمن خدمت استاندارد سازی و ایمنی کار در ازمایشگاه(1) (طراحی و ساخت آزمایشگاه و کارگاه استاندارد) در واحد علوم و تحقیقات مهر و آبان ماه1399 (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در 23 سال سابقه کار آزمایشگاهی (1378-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست آزمایشگاه های آموزشی مجتمع آزمایشگاهی رازی، واحد علوم و تحقیقات (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس کارگاه شیمی محصولات آرایشی و بهداشتی و شوینده ها(تهیه اسانس و عصاره، روغن گیاهی و....) در واحد تهران شمال (1401)

جوایز و افتخارات

 • کارشناس فناور برتر در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1402)
 • داور برگزیده حوزه کشاورزی و منابع طبیعی کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری (1394)
 • برگزیده به عنوان پوستر برتر اولین کنگره ملی سلامت غذا (تولید، تبدیل، مصرف) 24-23 مهر 1393 (1393)
 • رتبه یک قبولی آزمون سراسری دکتری (1391)

Workshops

 • Strategic Marketing Management - TUV Rheinland Academy (2008)
 • دوره حل مساله - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1402)
 • گواهینامه راهنمای عمومی غذای حلال(استاندارد 12000) - سازمان ملی استاندارد ایران (1401)
 • گواهینامه آشنایی با استاندارد 12000 غذای حلال(بخش اول) - سازمان ملی استاندارد ایران (1401)
 • دوره آشنایی با روش تدوین استاندارد ملی(روش اجرایی تدوین استاندارد ملی)(آشنایی با روش اجرایی فرآیند تدوین استاندارد ملی ایران) - سازمان ملی استاندارد ایران (1401)
 • دوره قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد - سازمان ملی استاندارد ایران (1401)
 • آشنایی با الزامات عمومی آزمون مهارت بر اساس ایزو 17043 - سازمان ملی استاندارد ایران (1401)
 • آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای ملی (نگارش استاندارد ها براساس استاندارد 5) - سازمان ملی استاندارد ایران (1400)
 • آشنایی با استاندارد مدیریت ایمنی در صنایع غذایی بر اساس ایزو 22000 - سازمان ملی استاندارد ایران (1400)
 • آشنایی با ویزگی های الکترونیکی(استاندارد 10000) - سازمان ملی استاندارد ایران (1400)
 • آشنایی با مبانی و مفاهیم بهره وری - سازمان ملی استاندارد ایران (1400)
 • آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 17025 - سازمان ملی استاندارد ایران (1399)
 • کارگاه آموزشی HSE - واحد علوم و تحقیقات (1398)
 • توانمندی سازی فرهنگی کارکنان - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (1397)
 • کارگاه آموزشی (R. I. S) جستجو در پایگاه های علمی - واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (1397)
 • دوره آموزشی اخلاق در دانشگاه - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (1397)
 • کارگاه آموزشی (G. L. P) - واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (1396)
 • کارگاه آموزشی الزامات فرهنگی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (1396)
 • دوره آموزشی آشنایی با مشکلات و چالش های جوانان - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (1396)
 • دوره آموزشی سبک زندگی ایرانی، اسلامی - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (1396)
 • کارگاه آموزشی اسپکتروفتومتری - شرکت پرتو زیست بهبود (1396)
 • دوره آموزشی غدیر شناسی - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (1395)
 • کارگاه آموزشی تکریم ارباب رجوع - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (1395)
 • کارگاه آموزشی معارف امام هادی(ع) - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (1395)
 • کارگاه آموزشی شاخص های فرهنگ کتابخوانی - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (1395)
 • کارگاه آموزشی د یدگاه نظریات نو بررسی و تحلیل فرهنگ از دین فرهنگی - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (1395)
 • کارگاه آموزشی آموزش فرهنگ نقد و انتقاد پذیری - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (1395)
 • کارگاه آموزشی ارتقا فرهنگ کار و دانشگاه - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (1395)
 • کارگاه اموزشی الزامات فرهنگی در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (1395)
 • دوره آموزشی آشنایی با مدیریت زمان - سازمان ملی استاندارد ایران (1394)
 • دوره آموزشی آشنایی با مدیریت تعارض - سازمان ملی استاندارد ایران (1394)
 • دوره آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی (مدیریت کیفیت) EFQM - سازمان ملی استاندارد ایران (1394)
 • دوره آموزشی 2008-9001 ISO - سازمان ملی استاندارد ایران (1394)
 • دوره آموزشی 14001 ISO - سازمان ملی استاندارد ایران (1394)
 • دوره آموزشی دوایر کنترل کیفیت QCC - سازمان ملی استاندارد ایران (1394)
 • دوره آموزشی تدوین استاندارد های منطقه ایی، ملی، بین المللی - سازمان ملی استاندارد ایران (1394)
 • دوره مدیریت های بحران های فرهنگی و اجتماعی - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (1394)
 • دوره نماز و احکام آن - مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد (1392)
 • دوره درآمدی بر امر به معروف و نهی از منکر ) - مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد (1391)
 • آشنایی با موافقت نامه ها و مقررات سازمان جهانی تجارت - وزارت صنعت، معدن و تجارت (1390)
 • گواهینامه گزارش نویسی - مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی (1390)
 • دوره رشد و پرورش هوش و خلاقیت - مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد (1390)
 • دوره زندگی و سیره معصومین(ع) (2) - مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد (1390)
 • استاندارد سازی و ایمنی کار در آزمایشگاه - مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد (1389)
 • گواهینامه دوره روانخوانی و مفاهیم قرآن - مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی (1389)
 • Good Laboratory Practice Certificate - اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی و واحد علوم و تحقیقات (1388)
 • اخذ گواهینامه دوره 7 مهارت کامپیوتر(ICDL) شامل: مبانی، ویندوز، اینترنتWord, Excel, Access, Power point - دانشگاه علوم پزشکی (1382)
 • آشنایی با نرم افزار Excel - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • آشنايي با ضوابط و چگونگي راه اندازي شرکت هاي دانش بنيان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

Other

 • مدیر سایت همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی دانشگاه پیام نور
 • آشنایی با نرم افزارهای آماری Expert Choice, Super Decisions, Spss, Polo PC
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
 • عضو کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
 • داورکنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 • داور کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
 • عضو کمیته علمی نخستین همایش بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
 • عضو کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی
 • داور کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری
 • عضو کمیته علمی کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
 • داور کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
 • عضو کمیته علمی و داوری سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
 • عضو کمیته داوری سومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست
 • عضو کمیته داوری اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
 • عضو کمیته داوری دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
 • داور دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
 • عضو کمیته داوری دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
 • عضو کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
 • عضو کمیته داوری دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری
 • عضو کمیته داوری اولین همایش بین المللی پژوهش نو در مدیریت
 • عضو کمیته داوری همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
 • عضو کمیته علمی و داوری چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
 • عضو کمیته داوری دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
 • عضو کمیته داوری اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
 • عضو کمیته علمی همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی دانشگاه پیام نور
 • داور همایش سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
 • داور همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور
 • داور کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
 • داور همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
 • داور اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
 • داور اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
 • داور کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
 • عضو کمیته علمی و داوری سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
 • عضو کمیته داوری همایش علمی، پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
 • عضو کمیته داوری اولین کنفرانس ملی غذای حلال دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • عضو کمیته اجرایی اولین کنفرانس ملی غذای حلال
 • دبیر اجرایی همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی دانشگاه پیام نور
 • عضو کمیته اجرایی اولین رویداد هم مسیر(هم مسیر با کارآفرینان موفق)، واحد علوم و تحقیقات 19 آذر 1401
 • عضو کمیته اجرایی گردهمایی فناورانه سیستم های انرژی از دانشگاه تا صنعت، واحد علوم و تحقیقات 20 آذر 1401
 • عضو کمیته اجرایی رویداد ایده بازار صنایع غذایی و کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات 21 آذر 1401
 • عضو کمیته اجرایی رویداد ایده بازار انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار، واحد علوم و تحقیقات 22 آذر 1401
 • عضو کمیته اجرایی رویداد نقش تکنولوژی های نوین در پیشرفت صنایع(ایده بازار)، محیط زیست و توسعه پایدار، واحد علوم و تحقیقات 22 آذر 1401
 • عضو کمیته اجرایی رویداد نانوالیاف و نانو فیبردر حوزه نساجی(ایده بازار) محیط زیست و توسعه پایدار، واحد علوم و تحقیقات 7 دی 1401
 • عضو کمیته اجرایی ایده بازار فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان و طراحی هوشمند در شهرسازی و معماری، واحد علوم و تحقیقات 10 اسفند 1401
 • عضو کمیته اجرایی دومین همایش بین المللی «مکتب حاج قاسم و رسالت دانشگاه»، واحد علوم و تحقیقات، 12 دی ماه 1401
 • عضو کمیته اجرایی آئین تجلیل و تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر واحد علوم و تحقیقات و اختتامیه برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری 26 آذر 1401