ارایه یک مدل برای ارزیابی مدیریت پروژه های ساخت قطعات خودرو و بررسی نتایج حاصل از به کارگیری آن

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 1,515

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJIE-20-2_004

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393

Abstract:

شناسایی و تعیین دیدگاه مشتریان و ذینفعان به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت پروژه ها در کنار مثلث زمان ، هزینه و کیفیت از سالهای پایانی قرن بیستم مورد توجه محققان دانش مدیریت پروژه بوده است . از این رو تهیه یک پرسشنامه مبتنی بر شاخص های ارزیابی مطرح از نگاه مشتریان در مدیریت این نوع پروژه ها و تعیین میزان اهمیت شاخص ها از دید ایشان ، منبع اصلی داده های ای تحقیق بوده است . همچنین از تحلیل عاملی برای خلاصه سازی شاخصهای اولیه و تعیین مولفه های زیربنایی شکل دهنده آن برای ایجاد یک مدل ارزیابی بهره گیری شده است . سپس با استفاده از الگوی ارایه شده به ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه ها در ساخت قطعات خودرو پرداخته شده است نتایج به دست آمده نشان می دهد ضعف موجود در زمینه شناخت و به کارگیری مدیریت ریسک در فرایند مدیریت این نوع پروژه ها به عنوان یکی از عوامل منفی تاثیرگذار بر میزان موفقیت آنها به شمار می رود.

Authors

مصطفی صالحی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران

محمد سعیدی مهرآباد

دانشیار ، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران

سیدمحمد سیدحسینی

استاد ، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران