مقایسه طیف آئین نامه 2800 ایران با طیف طرح سطوح مختلف محاسبه شده برای طراحی در حوالی گسل شمال تهران

Publish Year:

1372

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

1,975

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISEP08_005

تاریخ نمایه سازی: 23 فروردین 1386

Abstract:

به منظور مقایسه طیف آئین نامه 2800، ایران با طیف طرح حاصل از محاسبات براورد خطر زمین لرزه، در مجاورت گسل شمال تهران که از نظر گسترش شهر تهران حائز اهمیت بسیار است، نقطه ای واقع در شمال غرب تهران در مجاورت بیمارستان سعادت اباد در نظر گرفته شد. انتخاب ای نقطه به لحاظ شناسایی دقیق گسل نیاوران، سعادت آباد، محموددیه و شمال تهران (مطابق نقشه شماره یک) و از نظر ارائه مدل لرزه زمین ساختی از اهمیت بیشتری برخوردار است. آنالیز خطر زمین لرزه، بر پایه مدل نمودن سرچشمه های خطی و ناحیه ای لرزه زا، صورت پذیرفته است و بر اساس بررسی انجام شده بر روی روند رویداد زمین لرزه های، استان لرزه زمین ساخت ایران مرکزی و البرز، نرخ رویداد زمین لرزه ها به سرچشمه های لرزه زا نسبت داده شده است و سرانجام با استفاده از برنامه رایانه SHAZP و با بکارگیری دستور میرائی ارائه شده، توسط کمپبل 1990، بیشینه شتاب افقی نسبت به دوره بازگشت رویداد آن و نیز طیف پاسخ برای دوره بازگشت های گوناگون تهیه شده است. انتخاب مدل میرایی در گستره مورد پژوهش نیز حائز اهمیت است. پارامترهای انتشار، تاثیر پراکنش موج از منبع (کانون زمین لرزه) تا ساختگاه مورد نظر مشخص می کند. متغیر مستقل اصلی که مشخص کننده این پارامترها می باشد، فاصله است.

Authors

ابراهیم مالکی

کارشناس ارشد ژئوفیزیک وزمین لرزه بخش ژئوتکنیک - امور سدسازی

علی اکبرمعین فر
علی اکبر معین فر

مشاور مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

احمدنادرزاده
احمد نادرزاده

مشاور مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن