بررسی نقش تعدیلی یادگیری سازمانی بر رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی درسازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 663

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMMS03_124

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیلی یادگیری سازمانی بر رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. در این تحقیق مولفه های یادگیری سازمانی بعنوان متغیر تعدیل کننده و مستقل دوم ، مدیریت دانش بعنوان متغیر مستقل و کارافرینی سازمانی بعنوان متغیر وابسته مطرح می باشند برای ایجاد چارچوب نظری تحقیق حاضر از ابعاد مدل پیشنهادی باکوویتز ویلیامز برای مدیریت دانش ، از ابعاد یادگیری سازمانی پیتر سنکه و از ابعاد کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ استفاده شده است. برای این پژوهش، از پرسش نامه طیف لیکرت استفاده گردید . روش تحقیق توصیفی ، کاربردی و همبستگی است و برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شده است و بر اساس جدول مورگان 285 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب گردید با استفاده از روش آمار استنباطی و مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS و LISREL داده آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان میدهد که مدیریت دانش به صورت مستقیم 0/66 و غیر مستقیم 0/9 و یادگیری سازمانی به صورت مستقیم 0/15 با کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری دارند . از سوی دیگر، رابطه مستقیم مدیریت دانش با یادگیری سازمانی 0/60 نیز تایید شد. و بر اساس آزمون مدل مفهومی نقش تعدیلی یادگیری سازمانی بر رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی تائیدگردید.نتایج تحقیق نشان از آن دارد که در سازمان مورد پژوهش وضعیت مدیریت دانش ، یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در حد متوسط می باشد

Authors

محمدباقر گرجی

استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

محمدعلی موسوی پور گرجی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احسانی _ س.(1389). ارزیابی یادگیری سازمانی در سازمان بنادر و ...
 • احمدپور داریانی _ _ _ 3).تئوریهای کارآفرینی _ نشر دانشکده ...
 • افرازه، .(1389). مدیریت دانش/مفاهیم، مدلها، اندازه گیری وپیاده سازی). انتشارات ...
 • سنگه، پ.(93 1).پنجمین فرمان خلق سازمان فراگیر. ترجمه کمال هدایت، ...
 • Antonic, B. and Hisrich R.D _ (2003). clarifying the entrep ...
 • Daniel, T. H and Summer E. B.(2007). The Development of ...
 • Davenport, Thomas. H., and Lawrence.P. (1998). Working Knowledge: How Organizations ...
 • Hisrich, R.d and Peter, M. P. (2002). Entrepreneu rship _ ...
 • Lee, H. and Choi.B. (2003).Knowledge management enablers, processes, and organizational ...
 • Thomas and etal. (2010) .the Global Entrep reneurship Research Association. ...
 • نمایش کامل مراجع