اثر آللوپاتیک عصاره آبی اندام های هوایی و زمینی ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) بر جوانه زنی و فاکتور های رشد گیاهچه پیاز(Allium cepa L.)

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 790

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NABATAT13_1322

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

Abstract:

به منظور بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی اندام های زیرزمینی و هوایی ارزن معمولی و مخلوط آنها با غلظت های گوناگون بر ویژگی های جوانه زنی پیاز پژوهشی در محیط پتری دیش در قالب بلوک کامل تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت در سال 1392 انجام شد . تیمارهای آزمایشی شامل عصاره آبی اندام های زیرزمینی و هوایی ارزن معمولی و مخلوط آنها در چهار سطح 30، 50 و 70 درصد وزنی حجمی به همراه تیمار شاهد (غلظت 5%) بود. نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره آبی اندام ها درصد جوانه زنی ، سرعت جوانه زنی ،طول ریشه چه ،طول ساقه چه،وزن تر و خشک گیاهچه ،بنیه بذر به طور معنی داری کاهش یافت به گونه ای که در غلظت 70 درصد وزنی حجمی از عصاره اندام های مورد بررسی به ویژه اندام زیرزمینی و مخلوط آنها جوانه زنی صورت نگرفت . بیشترین کاهش درصد جوانه زنی پیاز در تیمار عصاره اندام زیر زمینی غلظت 70 درصد وزنی حجمی ، کمترین اثر در تیمار پیاز در عصاره اندام هوایی و غلظت شاهد ( 5%) وزنی حجمی مشاهده گردید.

Authors

عبدالرحمان میرزائی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی دانشگاه جیرفت

مهرانگیز جوکار

اعضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت

جواد طایی سمیرمی

اعضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Pirasteh Anosheh, H. Emam, Y. Saharkhiz, M., 2011. Assessment of ...
  • Hamidi, R. D, Mazaheri. H, Rahimian., 2010. Effect of wild ...
  • Amosse, C. M-H, Jeuffroy. F, Celette and C, David., 2013. ...
  • Mahmood, Q. M, Bilal and S, Jan., 2014, Herbicides, Pesticides, ...
  • Pudelko, K. L, Majchrzak and D, Narozna., 2014. Allelopathy effect ...
  • _ On germination characteristics of the research onion petri dish ...
  • _ Alelopathic effect of aqueous extract of aerial and underground ...
  • نمایش کامل مراجع