سنتز الکتروندهندهی داخلی جدید و استفاده از آن در تهیه کاتالیستهای زیگلر-ناتا بر پایه کلریدمنیزیم برای پلیمریزاسیون پروپیلن

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 692

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TCPCO02_100

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

Abstract:

بیس(متوکسیمتیل)5و5- 1و 3-دیاکسان از 1و 3-دیاکسان- 5و 5-دیمتانول با استفاده از سوسپانسیون سدیمهیدرید و متیلیدید درتتراهیدروفوران سنتز شد. محصول با استفاده از تکنیکهایHNMR و FTIR 1 شناسایی شد. سپس دیاتر سنتز شده به عنوان الکترون دهندهی داخلی در سنتز کاتالیستهای زیگلر-ناتا بر پایهی کلریدمنیزیم برای پلیمریزاسیون پروپیلن به کار برده شد. به منظور دستیابی به نسبت بهینهی الکتروندهندهی داخلی در کاتالیستهای زیگلر-ناتا،(ID/Mg) مقادیر مختلفی از آن در تهیهی کاتالیست استفاده شد. غلظت تیتانیوم، منیزیم و کلر به ترتیب با اسپکتروفتومتری، کمپلکسومتری و پتانسیومتری تعیین شد. پلیمریزاسیون پروپیلن توسط کاتالیستهای زیگلر-ناتا انجام شد. تأثیر الکتروندهندهی داخلی جدید بر روی فعالیت کاتالیست، ضریب ایزوتاکتیک، پاسخگویی به هیدروژن، بلورینگی و خواص حرارتی پلیپروپیلن توسط انحلال زایلن، شاخص جریان مذاب و کالریمتری روبشی تفاضلی بررسی شد

Keywords:

الکتروندهندهی داخلی , 1و 3-دیاتر , کاتالیستهای نسل پنجم زیگلر-ناتا , پلیمریزاسیون پروپیلن

Authors

رویا زاهدی

دانشجوی دکتری، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلیتکنیک تهران

سیدحیدر میرجهانمردی

دانشجوی دکتری، خوزستان، ماهشهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر

فرامرز افشارطارمی

پروفسور، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلیتکنیک تهران

مهدی نکومنش حقیقی

پروفسور، تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • مرکز پژ و هش ها ی صنعتی و معد نی ...
 • مرکز پژ و هش ها ی صنعتی و معد نی ...
 • Chemistry C, 118 (9), pp. 47914796, 2014. ...
 • complexes", Coordination Chemistry Reviews, 257 (1), pp. 119-129, 2013. ...
 • Kissin, Y.; Alkene polymerization reactions with [10] transition metal catalysts. ...
 • _ _ _ _ [11] (03), pp. 213-218, 2013. ...
 • calculations" , Journal of Organometallic Chemistry, 694 (19), pp. 3076-3083, ...
 • Bazhenov, A. S, Denif, P., Leinonen, T., Pakkanen, [13] A., ...
 • (0), pp. 159-162, 2013. ...
 • Support for Olefin Polymerization" _ ACS Catalysis, 3 (3), pp. ...
 • _ _ [18] Surface in the Ziegler-Natta Catalytic System: Expanding ...
 • Monaco, G., Toto, M., Guerra, G., Corradini, P., [19] Cavallo, ...
 • Kumawat, J., Kumar Gupta, V., Vanka, K., "The [23] Nature ...
 • Catalysis, 57 (10-13), pp. 911-917, 2014. ...
 • Andoni, A., Chadwick, J. C., Niemants verdriet, H. J., [25] ...
 • Andoni, A., Chadwick, J. C., Milani, S., [26] Niemantsverdr et, ...
 • Qiao, J., Guo, M., Wang, L., Liu, D., Zhang, X., ...
 • Chemistry C, 116 (1), pp. 1027-1033, 2011. ...
 • Catalysis A: General, 374 (1-2), pp. 65-70, 2010. ...
 • Guo, J., Hu, G., Chen, Z., "Synthesis of novel [31] ...
 • Journal of Polymer Science, 16 (1), 56, 1998. ...
 • Macrom olecules, 37 (26), pp. 9722-9727, 2004. ...
 • _ _ [36] Increase the Isotacticity of Polypropylene". Springer Berlin ...
 • John, C. C., Ziegler-Natta Catalysis. In Encyclopedia [37] of Chemical ...
 • نمایش کامل مراجع