مقایسه تاثیر وضعیت های مختلف نشستن بر عملکرد ریوی و انرژی مصرفی دانش آموزان هنگام استفاده از میز و نیمکت های رایج در مدارس

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,729

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRANERGO01_020

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1386

Abstract:

این تحقیق با هدف بررسی تغییرات ظرفیت حیاتی و اوج جریان بازدمی بین وضعیت های مختلف نشستن طبیعی،نشستن خمیده و نشستن کایفوتیک در دانش آموزان انجام شد . آزمودنی های این تحقیق را 20 نفر از دانش آموزان پسر سالم مقطع راهنمایی با میانگین ( سن 13/05 ± 1/09 سال، قد 158/25 ± 5/65 سانتی متر و وزن 50/45 ± 7/02 کیلو گرم ) تشکیل می دادند . ظرفیت حیاتی و اوج جریان بازدمی آزمودنی ها در سه وضعیت نشستن طب یعی، نشستن خمیده و نشستن کایفوتیک به وسیله دستگاه اسپیرومتری مدلQuark b 2 ساخت شرکت کازمد ایتالیا مورد اندازه گیری قرار گرفت . برای آزمون داده های تحقیق از آزمون آماری ANOVA با اندازه گیری های مکرر و آزمون t همبسته استفاده گردید . سطح معنی داریp≤0/05 . در نظر گرفته شد نتایج تحقیق نشان داد که مقادیر بدست آمده از ظرفیت حیاتی و اوج جریان بازدمی در وضعیت نشستن خمیده بطور معنی داری از نشستن در وضعیت طبیعی و نشستن کایفوتیک کمتر بود . اما هنگامی که ظرفیت حیاتی ) p=0/518) و اوج جریان بازدمی ) p=0/314) بین نشستن طب یعی و نشستن کایفوتیک بررسی گردید تفاوت معنی داری مشاهده نشد . بطور کلی نتایج تحقیق نشان داد که ظرفیت حیاتی و اوج جریان بازدمی به عنوان شاخص های مهم سلامتی دستگاه تنفس در اثر قرار گیری در پاسچر های مختلف نشستن بویژه نشستن خمیده تحت تاثیر منفی قرار می گیرند . همچنین اتخاذ وضعیت نشستن نامناسب در دراز مدت می تواند اختلالاتی را در سیستم تنفسی دانش آموزان داشته باشد که با طراحی میز و نیمکت مناسب و ارائه توصیه های مناسب می توان از بسیاری از این اختلالات تنفسی و ناهنجاری های که در دراز مدت ممکن است بوجود آیند، پیشگیری کرد .

Authors

حجت باقری

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان

حسن دانشمندی

استادیار دانشگاه گیلان

ارسلان دمیرچی

استادیار دانشگاه گیلان

فاطمه صدیقی

کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • استیفن، فیزنت، "انسان آنتروپومتری، ارگونومی و طراحی"، ترجمه: علیرضا چوبینه، ...
 • کاسپر براون والد فوسی، "اصول طب داخلی هاریسون، بیماریهای تنفسی"، ...
 • L. Fang, D. Sriranjani, B.S. Parthasrathy, ،Effect of different sitting ...
 • Merrill R, Landers, DPT, OCS. J Wesley Mcwhorter, Christy Robinson, ...
 • M. Makhsous, B. James, L. Fang, 4Lung capacity and Airflow ...
 • S. Murphy, B. Peter, D. Stubbs, ، Classroom posture and ...
 • M. Landers, G. Barker, S. Wallentine, J, W. Mcwhoter, ،a ...
 • Physiotherapy Theory and practice, 19: 109-119, 2003 ...
 • S. Kealy, J. Hussey, S. Lane, "Reason for exercise intolerance ...
 • B. Cheryl, «changing education ergonomics", the proceeding of the XVI ...
 • A. Bydur, R.H. Adkins, E. Milic, 4Lung mechanics in individuals ...
 • G.M. Vilke, T.C. Chan, T. Neuman, J.L. Clausen «Spirometry in ...
 • F. Duru, D. Radicke, B.L. Wilkoff, ، Influence posture breathing ...
 • S. Oasta, et al., Computers in the schools, 3, 55, ...
 • H.J. Christie, S. Kumar, S.A. Warren, Postural aberrations in low ...
 • C. Kearon, G. R. Viviani, A. Kirky, ، #Factors determining ...
 • S. Keston, S.K. Garfincle Wright T. Rebuck AS «'Impaired exercise ...
 • _ C.F. Chen, Wu. Lien, «Respiratory function in patients with ...
 • E. Hellsing 4Chenges in the pharyngeal airway in relation to ...
 • O.M. Nwaobi, P. Smith, ،Effect of adaptive seating on pulmonary ...
 • W.J. Crosbi, S. Myles an investigation into the effect of ...
 • A.W.S Watson, ،Posture and participation in Sport?, Journal of sports ...
 • نمایش کامل مراجع