آقای دکتر Hasan Daneshmandi

Dr. Hasan Daneshmandi

استاد دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403710)

49
59
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers