بررسی مدارس هوشمند برطبق استانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان با مدارس عادی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,251

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CHALOUSSAMA03_006

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، بررسی مدارس هوشمند بر اساس استانداردها و مقایسه عملکرد آن با مدارس عادی میباشد. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری، شامل کلیه مدارس متوسطه دخترانه شهر چالوس می باشد که از بین آنها، دو دبیرستان عادی به روش نمونه گیری خوشه ای و دو دبیرستان هوشمند به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل چک لیست ارزیابی مدارس هوشمند مشاهده برای بررسیوضعیت کنونی مدارس و پرسش نامه تفکر انتقادی و معدل سال سوم برای اندازهگیری عملکرد دانش آموزان می باشد. برای تجزیه و تحلیل دادهها، از نرمافزار SPSS و برای آزمون سؤالات پژوهش، از آمار توصیفی واستنباطی آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت کنونی مدارس هوشمند از نظر محتوای یاددهی یادگیری، زیرساخت فاوا، معلمان آموزشدیده و ارتباط رایانهای با مدارس در سطح پایین و تنهادر مؤلفه استفاده مدیران از رایانه در سطح مطلوب قرار دارد. هم چنین، بین عملکرد دانشآموزان مدارس هوشمند با عادی از نظر تفکر انتقادی، تفاوت معنادار وجود نداشت ولی در زمینه پیشرفت تحصیلی معدل تفاوت معنادار بود.

Authors

شقایق تیلاب

دانشجو روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdolvahabi, M., Mehralizade, Y., & Parsa, A. (2011). The feasibility ...
 • Alizad, M. (2012). Smart Schools Quality in Tehran City. M.Sc. ...
 • Biagi, F., & Lio, M. (2013). Measuring ICT use and ...
 • Facion, N. C. (1997). Critical thinking assessment in nursing education ...
 • Hamzah, M. I., Embi, M. _ & Ismail, A. (2010). ...
 • Hamzebeigi, T. (2006). Deployment of learning management systems in the ...
 • Mahmoodi, G., Nalghiger, S., Ebrahimi, B., & Sadeghi, M. (20 ...
 • Mansori, S. (2008). Comparison of smart schools norml and critical ...
 • skills, student achievement and motivation in high school in Tehran. ...
 • Modares Saryazdi, A. (2011). Look at smart school. Tommorrow School ...
 • Modiri, N., Gafari, A., & Hoseinnezhad, M. (2011). _ ommunication ...
 • Samari, E., & Rasolzadeh, B. (2009). The effect of the ...
 • Sarkar, S. (2012). The Role of Information and C ommunication ...
 • Timosi, D, & Ebi, B. (2006). Multimedia Projects in Study ...
 • Yazdani, N. (2011). The survey how use of ICT in ...
 • Zareii Zavaraki, E., Maghami, H., & Soleimani Azandariani, _ (20 ...
 • نمایش کامل مراجع