آموزش مهندسی متالوژی و مواد در اروپا مقدمه ای بر تحلیل تاریخ دوران نوزایی

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 632

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEE-7-26_004

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

Abstract:

دراین مقاله تاریخ مهندسی دراروپا با تاکید برمتالورژی علم و مهندسی مواد بررسی و شرح فعالیت های علمی و صنعتی مهندسان برجسته این حوزه اورده شدها ست ایجادوتوسعه م راکز دانشگاهی درزمینه مهندسی مواد و متالورژی دراروپا شرح داده شده و به اختصار مقایسه ای نیز ازنظر همزمانی با وضعیت کشورمان درایران و عوامل موثر بر پیشرفت این شاخه ازمهندسی دراروپا صورت گرفته است

Keywords:

تاریخ متالورژی دراروپا , تاریخ مهندسی مواد دراروپا و انقلاب صنعتی