تسونامی (Tsunami)

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,851

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DOROUD01_23

تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1384

Abstract:

تسونامی (Tsunami) در زبان ژاپنی به معنای « موج دریا» و این پدیده غالباً در دریاهای آزاد شکل م یگیرد و در واقع موج اقیانوس است که در اثر حرکت صفحات زمین در کف دریا ایجاد م یشود. هنگامی که تسونامی به ساحل که عمق خیلی کمتری دارد می رسد، سرعتش کمتر می شود اما مقدار آب و انرژی تولید شده تغییر نم یکند. پس بنابراین برای آنکه انرژی بتواند انتقال پیدا کند به دلیل کم شدن سرعت موج، ارتفاع موج افزایش می یابد که این پدیده باعث تخریب شدید می گردد.

Authors

عباس عباس زاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز- دانشجوی دوره دکترای

محسن گودرزی

مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز- فارغ التحصیل مهند

مهدی شیخ انصاری

دانشجوی دوره کارشناسی – مهندسی استخراج معدن – دانشگاه آزاد اسلامی