آقای Mohsen Goodarzi

Mohsen Goodarzi

دکترای مکانیک و استادیار دانشگاه بوعلی سینا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176962)

127
40
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers