بررسی آزمون تجزیه واریانس حاصل از داده های تابلویی بر شاخص قیمت سهام بانکها در بازار بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 544

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

VALIASR02_144

تاریخ نمایه سازی: 9 فروردین 1395

Abstract:

امروزه رقابت بین بنگاههای اقتصادی برای کسب جایگاه مناسب در بازارها بورس همواره مورد توجه قرار دارد.در حال حاضر، وضعیت اقتصادی کشور حاکی از بانک محور بودن بازارهای مالی است. از آنجایی که بانکهایخصوصی در مقایسه با سایر بانکها بیشترین سهم داراییها با درجه نقدشوندگی بالا را دارند؛ تأثیر همزمان تکانه- های وارد بر شاخص قیمت سهام بانکها در بازار سرمایه میتواند تحلیل مناسبی از سودآوری بانکها و عملکردآنها در نظر گرفته شود. از این رو در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش خودرگرسیون برداری دادههای تابلویی و براساس روش تحلیلهای واکنش ضربه و تجزیه واریانس خطای پیشبینی نوسانات کوتاه- مدت، میانمدت و بلندمدت ارزیابی شده است. پس از تجزیه و تحلیل دادهها و برآورد الگوها براساس نتایج حاصل از واکنش ضربه مشخص گردید که شوک مثبت حاصل از متغیر روند بازار در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بر شاخص قیمت سهام بانکها تأثیر مثبت دارد. شوک مثبت حاصل از متغیرهای عایدی هر سهم و بازدهداراییهای بانک در کوتاهمدت و میانمدت تأثیر مثبت و معنیداری بر این شاخص دارند. شوک مثبت حاصل از متغیر ریسک و در میانمدت تأثیر منفی بر شاخص قیمت سهام بانکها دارد و همچنین، تأثیر متغیرهای حجممعاملات، رتبه نقد شوندگی سهام بانکها در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بر این شاخص بیمعنا است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیشبینی در میانمدت نشان میدهد که شوک حاصل از متغیرهای روند بازار، عایدی هر سهم و بازده داراییهای بانک به ترتیب 53 درصد، 9 درصد و 7 درصد از واریانس شاخص قیمت سهام بانکها را شامل میشود.

Keywords:

شاخص قیمت سهام بانکها , بازده داراییهای بانک , عایدی هر سهم , خودرگرسیون برداری دادههای تابلویی

Authors

سپیده کردجزی

دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان ،ایران

سارا قبادی

استادیار، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان،ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آلودری ق، مقدم ج، رضوانی‌فرد س، مقدم م. 1390. بررسی ...
 • پاکدین امیری م، پاکدین امیری م، پاکدین امیری ع. 1387. ...
 • تهرانی ر، طالب نیا ق، جلیلی ص. 1385. ارزیابی میزان ...
 • خواجوی ش، اله یاری ابهری، قاسمی م. 1388. بررسی روابط ...
 • چیت ساز، م. 1376. نقش بورس اوراق بهادار تهران در ...
 • صالح نژاد ح، غیور و. 1389. تاثیر نرخ بازده دارایی ...
 • مجتهدزاده و، نظری تنها ن. 1387. بررسی رابطه بین تغییرات ...
 • مرا م، فلاحتی ذ، حیدری ظهیری ن. 1392. بررسی رابطه ...
 • هرانی س، مهرانی ک. 1382. رابطه بین نسبت های سودآوری ...
 • نوفرستی م. 1387 _ ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد ...
 • وبر م. 139. اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری. مترجم ...
 • Bekaert G, Harvey C.R, Christian Lundblad. (2003). National bureau of ...
 • Binder M, Cheng H, Hashem Pesaran M. (2005). Estimation and ...
 • Canova F, Ciccarelli M. (2013). Panel vector autoregressive models A ...
 • Lutkepoh H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis ...
 • Srinivasan P. (2012). Determinants of equity share prices in India: ...
 • نمایش کامل مراجع