تحلیل عوامل و مولفه های موثر در بروز رفتار زیست محیطی در بین روستاییان

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,357

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CULTURAL03_226

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395

Abstract:

مسائل محیط زیست گسترده اند و تغییرات عظیم در شیوه زندگی و فرهنگ غالب بر انسان در عصر حاضر و رسیدن به سطح سازگار با محیط زیست و تاثیر بر محیط زیست و همچنین فراهم کردن فرصت هایی برای حل مشکلات زیستمحیطی باید به مورد توجه بیشتری قرار گیرند. با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی و نقش اساسی رفتارهای انسان در حفظ یا تخریب آن، لازم است که رفتار انسان مد نظر قرار گیرد در این مطالعه بر رفتار انسان به جای جنبه های تکنولوژیک و طبیعی محیط زیست تاکید شده است. حل و فصل معضل زیست محیطی نه تنها در تغییرات تکنولوژیک نهفته است بلکه در نگرش و رفتار انسان نسبت به محیط زیست وجود دارد. هدف این مطالعه نشان دادن عوامل و مولفههای موثر در بروز رفتار زیست محیطی در بین روستاییان می باشد. این مطالعه از نوع تحلیلی- مرور ادبیاتی بوده و با استفاده از منابع کتابخانهای و نظر متخصصان انجام گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که عوامل مختلفی در بروز رفتار زیست محیطی در بین روستاییان مهم هستند مولفه هایی که در این مطالعه مورد تاکید قرار گرفته اند شامل: نگرش زیست محیطی، دانش زیست محیطی، نگرانی زیست محیطی، اخلاق زیست محیطی، ارزش زیست محیطی و آگاهی زیست محیطی می باشد.

Authors

سید رضا اسحاقی

دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه تهران و عضو انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

یوسف حجازی

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

نازیلا محتشمی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

سیده زهرا موسوی قیداری

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • _ آرایش، ب و فرج اله حسینی، ج. 1390. تحلیل ...
 • اسحاقی، ر و اسحاقی، _ 1390. تلفیق نظام ترویج و ...
 • اصل فلاح، م.1383. طراحی سبز، زندگی سبز، دستاورد (مجله طراحی ...
 • بنسون، جان. 1382. اخلاق محیط زیست ترجمه عبدالحسین وهاب زاده ...
 • پارسا، م .1385. روانشناسی تربیتی. انتشارات سخن. ...
 • پرتوی، پ. 1380. اخلاق زیست محیطی و توسعه پایدار. هنر ...
 • بررسی ارتباط میان نگرش ها و نیات رفتاری مسئولانه زیست محیطی [مقاله کنفرانسی]
 • رستمی، ر .1389. واکاوی سازه های موثر بر شکل دهی ...
 • سازمان حفاظت از محیط زیست ایران. 1391. قابل دسترسی در ...
 • سعادتی، ر. 1384. اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی راهکاری برای ...
 • سیف، ع. 1385. روانشناسی پرورشی. موسسه انتشارات آگاه. ...
 • شریفی، ا؛ رضایی، ر و برومند، _ 1390. بررسی عوامل ...
 • صنایع گلدوز، س. 1385. ضرورت آموزش و ارائه راهکارهای آموزشی ...
 • عبدالهی، م و فرهادی، م _ 1389. چالش‌های حقوقی سازمان ...
 • عمادی، ا؛ نوری وند، ا و چیذری، م. 1385. کشاورزی ...
 • فردوسی، س؛ مرتضوی، ش و رضوانی، ن _ 1386. رابطه ...
 • رفتارهای زیست محیطی را چگونه ارتقا دهیم؟ (طرح یک مدل تلفیقی) [مقاله کنفرانسی]
 • کریمی، د. 1384. مبانی و اصول توسعه فرهنگی حفاظت از ...
 • وهاب زاده ع. 1385 .شناخت محیط زیست .چاپ سوم .انتشارات ...
 • Allen, J., Nicholas, S., Salisbury, H. and Wood, M. 2003. ...
 • Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior ...
 • Bayard, B. and Jolly, C. M. 2007. Environmentl Perceptions and ...
 • Bergevoet, R.H.M., Ondersteijn, C.J.M., Satkamp, H.W van Woerkum C.M.J. and ...
 • Chan, L. K. S. 1996. Combined strategy and attributional training ...
 • Cottrell, S.P. 2003. Influence of _ _ ci odemographic _ ...
 • Chawla, L. 1998. Significant life experiences revisited: a review of ...
 • Clark, C. F. Kotchen, M. J. and Moore, M. R. ...
 • Dunlap, R.E. and Jones, _ 2002. _ FEnvironmentl Concern: Conceptual ...
 • Eagly, A. H. and Kulesa, P. 1997. Attitudes, attitude structure, ...
 • Ewert, A. W.; Baker, D. 2001. Standing for where you ...
 • Frick, J; Kaiser, F. G; Wilson, M. 2004. _ Environmentl ...
 • Fransson, N, T. Garling; 1999. _ FEnvironmentl Concern: Conceptual Definitions, ...
 • Fishbein, M., & Ajzen, I. 1975. Belief, Attitude, Intention, and ...
 • Hungerford, H.R. & Volk, T.L. 1990. Changing learner behavior through ...
 • Munasib, A. B. and Jordan, J. _ 2006. Are Friendly ...
 • Karami, E and Mansoorabadi, A. 2007. Sustainable agriculture attitude and ...
 • Kalantari, Kh. Shabanali Fami, H. Asadi, A and Movahed Mohammadi, ...
 • Matthews, J. 2004. _ Generic Environmenta Awareness Course Framework for ...
 • Millfont, T. l; Duckitt, J. and Cameron, _ _ 2006. ...
 • Nordlund, A. Gorvill, J. 2002. Value structures behind pro environmental ...
 • Pap adaki -Rlavdianou, A; Giasemi, E. and Sakiridou, E. 2000. ...
 • Steg, L and Vlek, C. 2009. Encouraging pro -environmenta behavior: ...
 • Tanner, C. 1999. Constraints _ environmental behavior. Journal of environmentat ...
 • Uitto A, Juuti K, Lavonen J and Meisalo V .2004. ...
 • Willock, J., Deary, I., McGregor, M., Sutherland, A., Edwards -Jones, ...
 • Zsoka, Agnes Nemcsicsne. 2005. "Dimensions of Corporate Environmenta Awareness: Gaps ...
 • نمایش کامل مراجع