بررسی و ارزیابی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان رودان و ارائه راهکار مناسب

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 743

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DMECONF01_108

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

Abstract:

امروزه بکارگیری مکانیزاسیون کشاورزی جهت افزایش تولید و بهرهوری کشاورزی جزء برنامههای اساسی رشد اقتصادی جوامع به شمار میرود. داشتن برنامههای صحیح و مدون در بکارگیری ماشین ومکانیزاسیون امری ضروری است و باید پایه شناخت و ارزیابی کامل باشد. یکی از شاخصهای ارزیابی مکانیزاسیون کشاورزی، سطح مکانیزاسیون است. در این پژوهش به بررسی سطح مکانیزاسیون شهرستان رودان استان هرمزگان پرداخته شده است. نتایج بررسی تعداد ماشینآلات کشاوزی و سطح زیر کشت اراضی شهرستان رودان در سال 1394 نتایج نشان داد که سطح مکانیزاسیون حدود 1/6 اسب بخار در هکتار وضعیت مکانیزاسیون در مقایسه با سطح کشور از وضعیت خوبی برخوردار است. اما نسبت به حد متعارف نهایی در مقایسه با کشورهای پیشرفته مثل فرانسه میتوان، به مقدار 2666/6 اسب بخار به توان تراکتوری منطقه اضافه کرد.

Authors

ایمان مهنی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه جیرفت و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران

مجید دولتی

استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه جیرفت