شبیه سازی رشد شهری با استفاده از اتوماسیون سلولی و زنجیره مارکوف (منطقه مورد مطالعه: شهر بیرجند)

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,057

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRANEIA13_008

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

Abstract:

درک فرآیند رشد شهری در برنامه ریزی و مدیریت شهری به منظور رسیدن به شهری پایدار، نیازمند مدل هایی است که توانایی مدل سازی تغییرات را داشته باشند. تاکنون تلاش های بسیاری در زمینه مدل سازی توسعه شهری با استفاده از اتوماسیون سلولی صورت پذیرفته است اما برای ایجاد یک مدل قابل اطمینان و معتبر هنوز برخی مسائل بصورت حل نشده باقی مانده است. شهر بیرجند در سال های اخیر دارای رشد سریعی بوده است، لذا ضروری است روند توسعه شهر شبیه سازی گردد و با اتخاذ تصمیم های مناسب، مدیریت شهری را به سمت توسعه پایدار هدایت نمود. در این تحقیق تلاش بر این بوده که با تلفیق اتوماسیون سلولی و زنجیره مارکوف مدلی مناسب جهت مدل سازی فرآیند رشد شهری ایجاد شده و با استفاده از آن به پیش بینی فرآیند توسعه شهری بیرجند بین سال های 1986 و 2010 پرداخت. بدین منظور با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه سنجنده TM لندست 5 و تکنیک های پردازش شئ گرا، تغییرات کاربری اراضی در مقطع زمانی 2010- 1986، مورد ارزیابی قرارگرفته است. براساس نتایج حاصله، بیشترین تغییرات در محدوده مورد مطالعه در کلاس مناطق شهری دیده می شود. این کلاس نسبت به 24 سال گذشته حدود 265/66 درصد افزایش داشته است. بطوری که از 4/14 هکتار در سال 1986 به 11 هکتار در سال 2010 تغییر یافته که لزوم مدیریت توسعه آتی شهر را می طلبد. اعتبارسنجی مدل با مقایسه نقشه شبیه سازی شده با نقشه واقعی حاصل از طبقه بندی تصویر ماهواره ای سال 2010 انجام شد و در نهایت از دقت کلی و شاخص کاپا برای ارزیابی مدل استفاده شده است. بدین ترتیب دقت کلی بدست آمده برابر با 0/8230 است که نشان دهنده ی این است که 82/30 درصد سلول ها درست شبیه سازی شده اند و مقدار شاخص کاپای نهایی 0/7083 بوده که نشان دهنده ی این است که نتایج شبیه سازی 70/83 درصد بهتر از زمانی است که شبیه سازی بطور تصادفی صورت پذیرد.

Authors

سیدسعیدرضا احمدی زاده

نویسنده مسئول: دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

زینب کریم زاده مطلق

دانش آموخته کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • جعفری، ش.؛ جباریان امیری، ب. 1391. مدل‌سازی روند تغییرات مرز ... [مقاله کنفرانسی]
 • جوزی، س.ع.: نیکورزم، ی. 1394. بررسی تغییرات کمی و کیفی ...
 • خوش‌گفتار، م.؛ طالعی، م. 1389. شبیه سازی رشد شهری در ...
 • رضازاده، ر؛ میراحمدی، م. 1388. مدل اتوماسیون سلولی، روشی نوین ...
 • رمضانی، ن.؛ جعفری، ر. 1393. آشکارسازی تغییرات کاربری و پوشش ...
 • روستایی، ش؛ احدنژاد روشتی، _ فرخی صومعه، م. 1393. سنجش ...
 • زارعی، ر.؛ آل‌شیخ، ع. 1391. مدلسازی توسعه شهری با استفاده ...
 • سلمان ماهینی، ع.؛ کامیاب، ح، 1390. سنجش از دور و ...
 • عزیزی قلاتی، س.؛ رنگزن، ک.؛ تقی زاده، ا.؛ احمدی، ش. ...
 • عسگریان، ع.؛ جباریان امیری، ب.؛ علیزاده شعبانی، ا.؛ فقهی، ج. ...
 • علی‌محمدی، ع.؛ موسیوند، ع.: شایان، س. 1389. پیش بینی تغییرات ...
 • قربانی، .؛ پور محمدی، م.ر.؛ محمودزاده، ح. 1392. رویکرد زیست‌محیطی ...
 • مدل سازی رشد شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای متوسط مقیاس و مبتنی برروش خو دکاره های سلولی مطالعه مور دی: شهر تهران [مقاله ژورنالی]
 • کریمی، ح.؛ احمدی‌زاده، س.؛ ناصری، ف. 1391. مدل‌سازی رشد شهری ...
 • محمدی، م.؛ مالکی‌پور، ا!؛ صاحبقرانی، ع. (1392). مدل‌سازی گسترش شهر ...
 • معبودی، م.: حکیمی، ه. 1394. تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی ...
 • یوسفی، م.؛ احمدی‌زاده، س.؛ ثقفی، م. (1391). «آشکارسای تغییرات کاربری ...
 • Supervised classification 2. Markov chains ...
 • Cellular Automata (CA) 5.Mean ...
 • Aguirre- Gutierrez, J., S eijmonsbergen, A. & Duiv envoorden, J. ...
 • Arsanjania, J., Helbich, M., Kainz, W., Darvishi Boloorani, A. 2012. ...
 • Batty, M., & Xie, Y. 1994. From cells to cities. ...
 • Canty, M.J. 2006. Image Analysis, Classification and Change Detection in ...
 • Chen, S.H., Jakeman, A.J., Norton, J.P. 2008. Artificial Intelligence techniques: ...
 • Clarke, K. C., & Gaydos, L. J. 1998. Loose-coupling a ...
 • Ding, W. J., Wang, R. Q., Wu, D. Q., & ...
 • Eastman, J. R. 2006. IDRISI Ande, Guide to GIS and ...
 • Foody, G. 2002. Status of land cover classification accuracy assessment. ...
 • Gilks W. R. 1996. Markov Chain Monte Carlo in Practice. ...
 • Gong, J.Z., Liu, Y.S., Xia, B.C & Zhao, G. 2009. ...
 • He, C., Okada, N., Zhang, Q., Shi, P., & Li, ...
 • Wu, Qiong., Li, Hong-qing., Wang, Ru-song., Paulussen, Juergen., He, Yong., ...
 • Yeh. A., Li. X. 2006. Errors and uncertainties in urban ...
 • نمایش کامل مراجع