تاثیر تمرینات مقاومتی بر متغیرهای انعقاد خون مردان جوان سالم غیرورزشکار

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 445

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASSF01_137

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

Abstract:

مقدمه: ورزش منظم از طریق تغییر فرآیندهای آبشار انعقادی و فیبرینولیز برای تندرستی و کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی-عروقی مفید میباشد. با توجه به فواید احتمالی تمرینات مقاومتی بر فاکتورهای انعقادی و عدم وجود نتایج شفاف، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سه ماه تمرینات مقاومتی بر روی متغیرهای انعقادی مردان جوان میپردازد.روش شناسی: در این تحقیق افراد جوان غیر ورزشکار سالم 18 تا 25 سال، سه جلسه تمرین هفتگی به مدت 12 هفته و هر جلسه حرکتهای پرس سینه، چهار سر، سر شانه، درازو نشست، پارویی، کشش به پایین، جلو بازو و پرس پا را سه ست به تعداد 10 تکرار انجام دادند. چهار نمونه خونی در بازههای چهار هفتهای جهت آزمایشات PT و aPTT ،فاکتور VIII و فیبرینوژن جمعآوری و پس از تعیین نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک از آزمونهای پارامتریک استفاده و روش تحلیل واریانس مکرر با عامل بین گروهی و از آزمون تعقیبی بانفرونی نیز برای مقایسه زوجها استفاده شد.نتایج: فیبرینوژن زمان استراحت گروه تجربی با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که تاثیر دورههای زمانی معنیدار بود (04/0=P ،(آزمون بانفرونی و مقایسه زوجها نشانگر کاهش معنیدار مقادیر انتهای هفته چهارم نسبت به قبل از تمرین (04/0=P (و بعد از هفته دوازدهم (03/0=P (بود. در گروه کنترل تاثیر دورههای زمانی معنیدار نبود (05/0>P .(با این حال در مورد فاکتور VIII ،aPTT و PT تحلیل واریانس مکرر با عامل بین گروهی گروه تمرین و کنترل در دورههای زمانی و همچنین بین تعامل گروه و زمان اندازهگیریها تفاوت معنیداری مشاهده نشد (05/0>P.(نتیجه گیری: بنابراین با وجود عدم استقبال عموم از تمرینات مقاومتی، این تمرینات علاوه بر این که موجب آسیب انعقادی در دراز مدت نشده و میتواند در شدتهای پایین مانند RM-501 %بهبود عوامل انعقادی را در پی داشته باشد.

Authors

سعید نیکوخصلت

دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

سجاد احمدی زاد

دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

سعید فتح الهی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز

مرتضی نیک خصال

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Emtner, M., Hallin, R., Arnardottir, R. H., & Janson, C. ...
  • Iepsen, U. W., Jorgensen, K. J., Ringbaek, T., Hansen, H., ...
  • Kilic-Toprak, E., Ardic, F., Erken, G., Unver-Kocak, F., Kucukatay, V., ...
  • Simmonds, M. J., Meiselman, H. J., & Baskurt, O. K. ...
  • نمایش کامل مراجع