آقای پروفسور Sajad Ahmadizad

Prof. Sajad Ahmadizad

استاد دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (268875)

4
19

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers