رابطه ریسک پذیری و ارزش آتی شرکت وسطوح بالای پیش بینی سودتوسط مدیریت

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 446

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EHCONF04_030

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396

Abstract:

هدف از این تحقیق، رابطه میان ریسک پذیری و ارزش آتی شرکت و سطوح بالای پیش بینی سود توسط مدیریت است. فرضیه اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان پیشبینی سود توسط مدیریت با ریسک پذیری و ارزش آتی شرکت میباشد. برای آزمون فرضیهها، 105 نمونه از شرکت ها( 630 مشاهده سال شرکت)که درسالهای 1388 تا 1393 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، به روش نمونه گیری سیستماتیک حذفی انتخاب شده اند. روش آماری مطرح شده در این تحقیق، برازش مدل داده های ترکیبی به روش رگرسیون پانل با اثرات تصادفی است، یافته های تحقیق نشان می دهد که میان رابطه بین پیش بینی سود توسط مدیریت با ریسک پذیری و ارزش آتی شرکت ارتباط معنی داری وجود داشته و در حدود 8،98 درصد از تغییرات متغیر ریسک شرکت توسط پیش بینی سود مدیریت و 77،7 درصد از تغییرات متغیر ارزش آتی شرکت توسط پیش بینی سود مدیریت بیان می شود.

Authors

خدیجه مفتاحی

کارشناس ارشد گروه حسابداری واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مهدی مرادزاده فرد

دانشیار گروه حسابداری واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اعظم شکری

استادیار گروه حسابداری واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • جهانخانی. علی و صفاریان. امیر(1382) ؛ "واکنش بازار سهام نسبت ...
 • مشایخ. شهناز و شاهرخی. سمانه (1386) ؛ " بررسی دقت ...
 • کردستانی. غلامرضا و باقری. مجتبی (1388) " بررسی رابطه ارزش ...
 • خالقی مقدم، حمید (137)، رساله دکتری، دانشگاه تهران، « سود ...
 • جهانخانی‌علی، صفاریان امیر، واکنش بازار سهام نسبت به اعلام سود ...
 • کردستانی غلامرضا، باقری‌مجتبی. بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نقدی ...
 • حیدرپور، فرزانه، خواجه محمود، زیبا(1392)، رابطه بین ویژگی‌های پیش‌بینی سود ...
 • مشکی، مهدی، عاصی ربانی، محمود(1390)، بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی ...
 • آذر، عادل، و منصور مومنی. (1385). " آمار و کاربرد ...
 • Baginski, S., Conrad, E., & Hassell, J. (1993).The effects of ...
 • Baginski S. P, Hassel J.M. Determinans of Management Forecast Precision, ...
 • Ball R J, Brown. An Empirical Evaluation of Accounting Incom ...
 • Beaver W.HThe Information Content Annual Eamings Annou ncement, Journal of ...
 • Biddle, G., Hilary, G., & Verdi, G. (2009). How does ...
 • Choi J, L . A. Myers. The Roles that Forecast ...
 • Gragg J. G, Malkiel B. G. The Consensus and Accuracy ...
 • jaggi , B _ _ Further evidence on the accuracy ...
 • Hutagaol Y, Siauw F. The deteminants o management forecasts error ...
 • _ _ _ _ _ _ OI I _ _ ...
 • Rees L. Si ava ramakrishnan K. The Effect of Meeting ...
 • Baginski, S., & Rakow, K. (2009). Management earnings forecast disclosure ...
 • Forster, G.1973. Briloff and the capital Market. Journal of Accounting ...
 • Francis, J., Nanda, D. J, & Olsson P. (2008). Voluntary ...
 • Graham. B, M.A.H. Dempster & Yee Sook Young. 2005. Prospective ...
 • Hirst, D., Koonce, L., _ Venkataraman _ S. (2008). Management ...
 • Pownall, G., C. Wasley, and G. Waymire. 2003 The stock ...
 • Vivian, W. The Role of Management Forecast Precision in Predicting ...
 • Rogers, L. and Stocken, P., (2005). "Credibility of Management Forecast, ...
 • Rogers, J. L., D. J. Skinner and A. V. Buskirk. ...
 • Rakow. K. C. 2010 The effect of management earnings forecast ...
 • Scottt, W. _ Financial accounting theory ", 2009, Fifth Edition ...
 • Botosan C. and M. S. Harris, )2000(, "Motivations for a ...
 • نمایش کامل مراجع