مروری بر نحوه به کارگیری متدولوژی مدیریت پروژه چابک

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 647

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICTI01_144

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

Abstract:

باوجود افزایش توجه به کاربرد متدولوژی مدیریت پروژه چابک، کارهای کمی به بررسی نحوه و دلیل انتخاب متدولوژیهای چابکبرای مدیریت و عرضه پروژههای فناوری و سیستم اطلاعات پرداختهاند. این مقاله یافتههای پژوهشهای انجامشده درزمینه سازمانهای بزرگ متمرکز بر فناوری را ارایه مینماید. یافتهها نشاندهنده تفاوت چشمگیر بین خطوط کاری بهویژه بین توسعه محصول و عملکردهای توسعه نرمافزاری و توانایی آنها برای دنبال کردن متدولوژیهای چابکمیباشند. عموما، در سازمانها، شواهد محدودی در مورد مناسب یکزمینه که یک عامل موفقیت مهم سازمانی است وجود دارد؛ درعینحال، سطح معناداری از مناسبسازی و پاسخگویی به نیازها و تمایلات مشتری دیده میشود. در کل، در مورد مکان تفکیکنقاط دنبال کردن و تعیین چشمانداز پروژه شفافیت وجود ندارد. ازاینرو توصیه ها باید بیشتر موردتوجه قرار گیرند وشناخت نتایج اقدامات جدید بهکاررفته در سازمانها محدود به مدیریت ارشد نیست و روشن کردن این نتایج نیازمند پژوهش بیشتر است.

Authors

فاطمه واعظ زاده دهقی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

امیر حسین امیرخانی

دانشیار، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Forrester, J., Industrial Dynamics and principles of Systems, 1961, MIT ...
 • _ D., et al., Agile development: Mainstream adoption has changed ...
 • Naim, M. and J. Barlow, An innovative supply chain strategy ...
 • Towill, D.R. and P. McCullen, The impact of agile m ...
 • Winch, G.M., Managing Complex Projects. 2011. Wiley- Blackwell, Chichester. ...
 • Lehman, M. Software's Future: Managing Evolution. in Vol. 15, no. ...
 • Dalcher, D., Beyond agile project management: the way forward. Cutter ...
 • Augustine, S., et al., Agile project management: steering from the ...
 • Chen, C.C., C.C. Law, and S.C. Yang, Managing ERP i ...
 • _ Robinson, H. and H. Sharp. The characteristics of XP ...
 • Boehm, B. and R. Turner, Balancing Agility and Discipline: A ...
 • Wells, H. An exploratory examination into the implications of type-agnostic ...
 • Carayannis, E. and Y. Kwak, The story of managing projects: ...
 • Cohen, D., M. Lindvall, and P. Costa, Advances in Computers, ...
 • Ambler, S., Agile modeling: effective practices for extreme programming and ...
 • Poppendieck, M. and T. Poppendieck, Implementing lean software development: From ...
 • Beck, K., Extreme programming explained :embrace change. 2000: addison-wes ley ...
 • Smyth, H.J. and P.W. Morris, An epi stemological evaluation of ...
 • Miles, M.B. and A.M. Huberman, Qualitative data analysis: _ expanded ...
 • Robson, C., Real world research. 2nd. Edition. Blackwell Publishing. Malden, ...
 • نمایش کامل مراجع