پایش خشکسالی مناطق شرق و جنوب شرق ایران از دیدگاه شاخصهای متعدد خشکسالی

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,855

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICWC01_029

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1387

Abstract:

سیستمهای پایش در راستای تدوین طرحهای مقابله با خشکسالی و مدیریت فعال آن، از ضروریترین ابزار طراحی برای بررسی تغییرات مکانی و شدت خشکسالی در یک ناحیه میباشند و براساس هشدارهای این سیستمها، زمان و نوع عملیات پیشبینی شده برای مقابله با خشکسالی فعال میشوند. بر این اساس سیستمهای پایش در تدوین طرحهای مقابله با خشکسالی و مدیریت آن از اهمیت زیادی برخوردار هستند که بدین منظور از شاخصهای خشکسالی برای بیان کمی این پدیده استفاده میگردد. در این مطالعه با توجه به وضعیت آمار بارندگی ایستگاههای سینوپتیک موجود در مناطق شرق و جنوب شرق ایران، دادههای بارش سالانه 8 ایستگاه سینوپتیک مشهد، اصفهان، سبزوار، بیرجند، زاهدان، کرمان، بندرعباس و یزد در یک دوره 45 ساله انتخاب گردید. پس از بررسی صحت دادهها و انجام آزمون دادههای پرت، همگنی دادهها با استفاده از روش جرم مضاعف بررسی گردید. نواقص آماری دادهها از روش همبستگی برطرف شده و سپس مقادیر شاخصهای PNPI، RAI و نیچه، SPI و SIAP محاسبه گردید. براساس شاخصهای متعدد خشکسالی با درجات متعدد در تمامی ایستگاهها به وقوع پیوسته است. شدت و فراوانی خشکسالی در سه دوره 15 ساله بررسی شد. براین اساس، برمبنای شاخصهای PNPI ، RAI و نیچه شدیدترین خشکسالیها در 15 سال اول مورد مطالعه(1973-1959) و برمبنای شاخص SIAPو SPI شدیدترین خشکسالیها در 15 سال سوم مورد مطالعه(2003-1989) بوقوع پیوستهاند. بیشترین وقوع خشکسالی براساس شاخص PNPI مربوط به ایستگاه بندرعباس، براساس شاخص RAI، مربوط به ایستگاههای مشهد و سبزوار ، براساس شاخص نیچه مربوط به ایستگاههای اصفهان، سبزوار و یزد، براساس شاخصSPI مربوط به ایستگاه مشهد، براساس شاخصSIAP مربوط به ایستگاههای یزد و اصفهان بوده است. بر اساس شاخصهای متعدد فراگیرترین سالهای خشک مربوط به سالهای 2001، 1973 بوده است. مجموع نمرات هر شاخص در ایستگاههای شرق و شمال شرق نشان داد که شاخص های نمایه معیار بارندگی سالانه (SIAP) و ناهنجاری های بارش(RAI) دارای دقت بیشتری هستند.

Keywords:

خشکسالی هواشناسی , شرق و جنوب شرق ایران , SPI , SIAP

Authors

محمد جواد نحوی ­نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

اکبر بابائی

دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه گرگان

خالد اوسطی

دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه تهران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دا

مسعود پارسی نژاد

استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آقائی هشجین، هوشنگ، 1383 بررسی تغییرات مکانی و زمانی الگوهای ...
 • اوسطی، خالد و همکاران.1387. مطالعه شش شاخص پرکاربرد خشکسالی هواشناسی ...
 • زارع ابیانه، ح 0، محبوبی، ع _ .و حیدری، م ...
 • بذرافشان، جواد، 1381، مطالعه تطبیقی برخی شاخص‌های خشکسالی هواشناسی در ...
 • چناری، محمود .1385 . بررسی تغییرات چند نمایه مختلف خشکسالی ...
 • فرج زاده، م .موحد دانش، ع _ .و قائمی، ه ...
 • قویدل رحیمی، یوسف، 1384، آزمون مدل‌های ارزیابی خشکسالی و ترسالی ...
 • لیاقت، عبدالمجید و همکاران.1386. ارزیابی چند نمایه خشکسالی هواشناسی در ...
 • نادری فسارانی، علی و همکاران..386 1.تعیین شدیدترین ترسالی ها وخشکسالی ...
 • . Guttman, N.B., 1999, "Accepting the standardized precipitation index: a ...
 • . Hayes , M.J., Svoboda, M.D., Wilhite, D.A., and Vanyarkho, ...
 • "Monitoring the 1996 daought using the standaraized precipitation index* , ...
 • .Palmer, W.C.1965. Meteorolog ical drought. USWB, Res. Paper No. 45. ...
 • نمایش کامل مراجع